!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Linejciems

 


Mini Zoo "Rančo"
(= Ranch)
57°11'48"N, 22°39'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LV-XX-0020B
     
 
"Saules"
Lībagu pagasts
Talsu novads, LV-3258
LATVIA
 
+371 26479669
+371 26710583
 
N/A
 
minizoo.rancho☼gmail.com
 
N/A
 
malá zoo s domácími a několika divokými zvířaty - mývali, osli, poníci, kozy, ovce, klokani, králíci, burunduci, pávi, bažanti, křepelky, holubi, slepice, kachny, husy...

small zoo with domestic and several wild animals - raccoons, donkeys, ponies, goats, sheep, wallabies, rabbits, chipmunks, peacocks, pheasants, quails, pigeons, chickens, ducks, geese...

krmení zvířat, kontakt a focení se zvířaty, jízda na ponících
animal feeding, contact and photographing with animals, pony riding

pikniková místa
picnic places

2015

soukromé (Diāna Širokaja)
private (Diāna Širokaja)

5 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A ? / ~70
(2017)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.06. 2017 Poslední úprava 08.06. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.