!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Rēzekne

 Rēzne   Резекне [Rezekne]   Рэзэкнэ [Rezekne]   Rėzeknė   Riezeknė  Rzeżyca

->1893 Rositten ; 1893 - 1917 Režica (Режица / Рѣжица)


Rēzeknes akvaterārijs
  Rezekne Aquaterrarium   Резекненский акватеррариум  [Rezeknenskiy akvaterraium]
56°30'26"N, 27°20'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LV-XX-0025A
     
 
Rēzeknes 2. vidusskola
Darzu iela 21/17
Rezekne LV-4601
LATVIA
 
+371 26181439
 
N/A
 
School:
rez2vsk☼rezekne.lv
 
škola • the school: www.r2vsk.lv/...

akvaterárium v budově 2. střední školy bylo založeno v roce 1992. 2008 - 2011 bylo zavřeno kvůli celkové rekonstrukci. Nové akvaterárium imitující podzemní jeskyni získalo po znovuotevření status zoo.
fretky, makaci, andulky, krokodýli, hadi, ještěrky, želvy, žáby, ryby, švábi...

aquaterrarium in the building of the 2nd secondary school was established in 1992. 2008 - 2011, it was closed due to the overall reconstruction. The new aquaterrarium imitating the underground cave got a zoo status after the re-opening.
Ferrets, macaques, budgies, crocodiles, snakes, lizards, turtles, frogs, fish, cockroaches...

N/A

N/A

1992 - založení; 2008 - 2011 - uzavřeno kvůli celkové rekonstrukci; 10. února 2011 - znovuotevření a získání statusu zoo
1992 - foundation; 2008 - 2011 - closed due to complete renovation; 10th February 2011 - reopening and getting a zoo status

městské - Rēzeknes 2. vidusskola (škola)
municipal - Rēzeknes 2. vidusskola (school)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 09.06. 2017 Poslední úprava 09.06. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.