!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Sauļi

Саули [Sauli]


Mini Zoo Vildēni
Мини Зоопарк Вилдени [Mini zoopark Vildeni]
57°39'23"N, 25°25'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-LV-XX-0014B
     
 
"Vildēni"
Burtnieku novads
Rencēnu pagasts, LV-4232
LATVIA
 
+371 29126032
 
N/A
 
vildeni.pabriks☼inbox.lv
 
N/A
 
malá minizoo - daňci, poníci, ovce romanovské, kozy kamerunské, svišti, králíci, nandu, bažanti, pávi, okolo 20 plemen slepic, perličky, kachny, husy, několik plemen holubů... (Dříve i lišky, prasata, pštrosi, emu, papoušci, křepelky atd.)
Zoo již celkem skomírá, majitelé jí chtějí v dohledné době zavřít.

small mini zoo or farm - fallow deer, ponies, Romanov sheep, Cameroon goats, marmots, rabbits, rheas, pheasants, peacocks, around 20 breeds of chickens, guinea fowl, ducks, geese, several breeds of pigeons... (formerly also foxes, pigs, ostriches, emus, parrots, quails etc.)
The zoo is already quite languish, the owners want to close it in the near future.

N/A

X

~ 2003

soukromé (Ināra a Aivars Pabriks)
private (Ināra and Aivars Pabriks)

~1,5 ha

N/A

1) Stručně o mini zoo

0 0 0 ~49+ / ?
(2018)
0 ~41+ / ? ~ 8 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 13.07. 2018 (Video: 01 min 11 sec)
Image 1 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018 (Video: 01 min 11 sec)
Roman Hynek, 13.07. 2018 (Video: 01 min 11 sec)
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 2 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 3 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 4 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 5 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 6 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 7 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 8 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 9 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 10 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 11 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 12 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 13 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 14 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 15 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 16 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 17 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 18 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 19 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 20 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 21 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 22 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 23 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 24 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 25 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 26 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 27 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 28 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 29 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 30 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 31 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 32 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 33 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 34 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 35 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 36 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 37 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 38 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 39 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 40 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018
Image 41 of 41
Roman Hynek, 13.07. 2018
Roman Hynek, 13.07. 2018

  Stránka vytvořena 13.02. 2011 Poslední úprava 30.09. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.