!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Berane

Беране


† Zoološki vrt Berane
Зоолошки врт Беране
Berane Zoological garden
42°51'28"N, 19°52'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-ME-XX-0003A†
     
 
84300 Berane - Talum
MONTENEGRO
 
N/A  
 
malá soukromá zoo - významově asi největší v Černé Hoře, dokonce se o ní mluvilo jako o první skutečné zoo v zemi. Medvědi (v jedné kleci se psy), vlci (také v kleci se psy), jezevci, lišky, jeleni, daňci, mufloni, kozy, lamy, poníci, klokani, emu, papoušci, sovy, orli, krkavci, pávi, bažanti, slepice (několik plemen), divocí krocani, čápi, labutě a další vodní ptáci, holubi (okolo 50 plemen)
Zoo zanikla někdy v roce 2010 (údajně z finančních důvodů).

a small private zoo - probably the largest (by a significance) in Montenegro, even they said about it as about the first real zoo in the country. Bears (in one cage with dogs), wolves (also in cage with dogs), foxes, badgers, red and fallow deer, goats, llamas, ponies, kangaroos, emus, parrots, owls, eagles, ravens, peacocks, pheasants, chickens (several breeds), wild turkeys, storks, swans and other waterfowl , pigeons (around 50 breeds).
The Zoo cased the exist sometime in 2010 (reportedly for financial purposes).

2003 (?)

~ 2010

soukromá (Mašo Nikšić)
private (Mašo Nikšić)

3,5 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A 39* / cca 450
(2009)
* +plemena holubů • + pigeon breeds
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.03. 2012 Poslední úprava 06.08. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.