!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
BLizna

Близна


Prihvatilište i oporavak životinja Crna Gora
Прихватилиште и опоравак животиња Црна Гора • Mini Zoo vrt Crna Gora • Мини Зоо врт Црна Гора
The Wild and Dmestic Animals Sanctuary Montenegro* • Mini Zoo Garden Montenegro
* the name is officially used, but literal translation is Montenegro Shelter and Convalescence (or Recovery) of Animals
42°32'10"N, 19°18'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-ME-XX-0005A
     
 
Blizna Piperi
Bioče, Podgorica
MONTENEGRO
 
+382 67214888
+382 68444233
+382 69415154
 
N/A
 
minizoovrtcrnagora☼gmail.com
 
N/A
 
minizoo ležící v horách u vesnice Blizna nedaleko Podgorice - celý areál je jako jeden velký společný výběh pro většinu zvířat, jen některá jsou v kleci nebo voliéře uvnitř výběhu. Návštěvníci se pohybují libovolně po celém výběhu. Medvědi, psi, daňci, lamy, velbloudi, kozy, ovce, prasata, koně, králíci, emu, husy, pávy, slepice, perličky, krůty, holubi... Dříve i veverky, divocí králíci, zajíci, ježci, sovy, andulky, bažanti, kachny, želvy...

mini zoo lying in the mountains at Blizna village near Podgorica - the whole area is like one large joint enclosure for most of animals, only some are in a cage or aviary inside the enclosure. Visitors move move arbitrarily around the whole enclosure. Bears, dogs, fallow deer, llamas, camels, goats, sheep, pigs, horses, rabbits, emus, geese, peacocks, chickens, guinea fowl, turkeys, pigeons... Formerly also squirrels, wild rabbits, hares, hedgehogs, owls, budgeis, pheasants, ducks, turtles...

kontaktní zvířata
pet animals

základní občerstvení (studené nápoje)
basic refreshment (cold drinks)

říjen 2005
October 2005

nevládní nezisková společnost (prakticky soukromé - Miljan Miličković)
non-governmental non-profit association (practically private - Miljan Miličković)

~1,8 ha

N/A

1) Stručně o minizoo

0 0 0 ~22+ / ?
(2017)
0 ~11+ / ? ~11 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.
Roman Hynek, 19.08. 2017 (Video: 2 min 25 sec)
Image 1 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017 (Video: 2 min 25 sec)
Roman Hynek, 19.08. 2017 (Video: 2 min 25 sec)
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 2 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 3 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 4 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 5 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 6 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 7 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 8 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 9 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 10 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 11 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 12 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 13 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 14 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 15 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 16 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 17 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 18 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 19 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 20 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 21 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 22 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 23 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 24 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 25 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 26 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 27 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 28 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 29 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 30 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 31 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 32 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 33 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 34 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 35 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 36 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 37 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 38 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 39 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 40 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 41 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 42 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 43 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 44 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 45 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 46 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 47 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 48 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 49 of 49
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017

  Stránka vytvořena 03.09. 2015 Poslední úprava 06.01. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.