!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Budva

Будва   Budua

historicky • historically: Buthohe


Mini Zoo vrt u Budvi
Мини Зоо врт у Будви
Mini Zoo in Budva
42°17'23"N, 18°50'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-ME-XX-0005B
     
 
Popa Jola Zeca 2
85310 Budva
MONTENEGRO
 
Mercur restaurant:
+382 67570483
Bus station (of Mercur company):
+382 33456000
 
N/A
 
Bus station (of Mercur company):
autobuska☼mercur.me
 
N/A

maličká zoo u restaurace na autobusovém nádraží - daňci, králíci, pávi, bažanti, perličky, slepice, labutě, husy, kachny, želvy...

tiny zoo at restaurant in bus station - fallow deer, rabbits, peacocks, pheasants, guinea fowl, chickens, swans, geese, ducks, tortoises...

dětský koutek
children's play corner

restaurace Mercur
Mercur restaurant

N/A (1989 - soukromé autobusové nádraží, zoo později)
N/A (1989 - the private bus station, the zoo later)

soukromé (společnost Mercur - vlastník autobusového nádraží, restaurace a všeho ostatního na nádraží)
private (Mercur company - owner of the bus station, restaurant and all other in the station)

~0,15 ha

N/A

1) Stručně o minizoo

0 0 0 ~15+ / ?
(2017)
~1 / ? ~12+ / ? ~2 / ?
 
N/A            


všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.
Roman Hynek, 19.08. 2017 (Video: 1 min 33 sec)
Image 1 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017 (Video: 1 min 33 sec)
Roman Hynek, 19.08. 2017 (Video: 1 min 33 sec)
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 2 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 3 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 4 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 5 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 6 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 7 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 8 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 9 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 10 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 11 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 12 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 13 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 14 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 15 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 16 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 17 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 18 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 19 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 20 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 21 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 22 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 23 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 24 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 25 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 26 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 27 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 28 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 29 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017
Image 30 of 30
Roman Hynek, 19.08. 2017
Roman Hynek, 19.08. 2017

  Stránka vytvořena 14.03. 2012 Poslední úprava 06.01. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.