!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nikšić

Никшић  Никшиќ [Nikshikj]

historicky • historically: Anagastum, Onogošt, Nişik


Zoološki vrt Nikšić
Зоолошки врт Никшић • Rezervat Nikšić
Nikšić Zoological garden • Nikšić Reserve
42°46'27"N, 18°56'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-ME-XX-0004A
     
 
81400 Nikšić
MONTENEGRO
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá soukromá zoo - vlci kanadští, kočky divoké, několik druhů dravců a sov, krajty, hroznýši... K dispozici nejsou téměř žádné informace - Agentura pro ochranu životního prostředí Černé Hory vede tento chov jako jednu ze šesti soukromých zoo (existujících bez patřičných povolení). Ne vždy se sice jedná o zoo - v některých případech jen soukromý domácí chov, ovšem toto zařízení bylo vyzváno k legalizaci a získání licence..

a small private zoo - Mackenzie Valley wolves, wild cats, several species of raptors and owls, pythons, boas... Nearly no information is available. Agency for Environmental Protection of Montenegro keeps this activity as one of six private zoos (existing without proper permits). Although not always it is concerning a zoo - in some cases private house breeding only, but this facility has been invited to legalize and obtaining a license...

N/A

N/A

N/A

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.03. 2012 Poslední úprava 14.03. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.