!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bar
 

Бар  Antivari ; Antibari   Tivari

Mini Zoološki vrt Ruža Vjetrova
 
Мини зоолошки врт Ружа вјетрова
Mini Zoological Garden Ruža Vjetrova (Wind Rose)


minizoo hotelového rezortu Ruže vjetrova (Větrná růžice) - jen jedna velká voliéra s pávy, bažanty apod.

mini-zoo of Hotel Resort Ruža vjetrova (Wind Rose) - one large aviary only, with peacocks, pheasants etc.
www.ruzavjetrova.me/...

 
 
Podgorica
 

Подгорица

historicky a dříve  historically and formerly: Birziminium, Ribnica, Titograd

Privatni Zoološki vrt Tološi
 
Приватни Зоолошки врт Толоши
Tološi Private Zoological Garden

Agentura pro ochranu životního prostředí Černé Hory vede tento chov jako jednu ze šesti soukromých zoo (existujících bez patřičných povolení), ve skutečnosti se ale jedná o soukromý domácí chov 8-mi vlků (5 dospělých + 3 mláďata).

Agency for Environmental Protection of Montenegro keeps this activity as one of six private zoos (existing without proper permits), but in fact, it is private home breeding of 8 wolves (5 adults  + 3 young).
 
 
Podgorica
 

Подгорица

historicky a dříve  • historically and formerly: Birziminium, Ribnica, Titograd

Privatni Zoološki vrt Tunjevo
 
Приватни Зоолошки врт Туњево
Tunjevo Private Zoological Garden

Agentura pro ochranu životního prostředí Černé Hory vede tento chov jako jednu ze šesti soukromých zoo (existujících bez patřičných povolení), ve skutečnosti se ale jedná o soukromý domácí chov jednoho vlka.

Agency for Environmental Protection of Montenegro keeps this activity as one of six private zoos (existing without proper permits), but in fact, it is private home breeding of one wolf.
 
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.