!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tulcea

Тульча [Tul'cha]  Тулча [Tulcha]   Tulča


Acvariu Tulcea
Acvariul din Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării
Tulcea Aquarium • Aquarium of Danube Delta Museum Eco-touristic Centre
45°10'49"N, 28°48'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RO-XX-0050A
     
 
Str. 14 Noiembrie, Nr.1
820009 Tulcea
ROMANIA
 
+40 240515866
+40 340105562
 
N/A
 
naturale☼icemtl.ro
icemtl☼icemtl.ro
 
www.icemtl.ro/...  
 
nové moderní akvárium Muzejního ekoturistického centra delty Dunaje. Akvária různých tvarů, včetně válcových nebo obřích s tunelem - celkový objem akvárií je 150.000 litrů, 24 druhů místních ryb z Dunaje a Černého moře (včetně úhořů, jeseterů, sumců...), 23 druhů korálových ryb a žraloků, 12 druhů korálů a 8 druhů dalších mořských bezobratlých (hvězdice, korýši apod.)

new modern aquarium of Danube Delta Eco-touristic Centre. Aquariums of various shapes, including cylindrical or giant with a tunnel - total capacity of aquariums is 150,000 litres, 24 species of local fishes from Danube and Black Sea (including eels, sturgeons, catfishes...), 23 species of coral fishes and sharks, 12 species of corals and 8 species of other marine invertebrates (starfishes, crustaceans etc.)

prohlídky s průvodcem, obchod se suvenýry; dětská herna; další sbírky muzea; 3D kino
guided tours, souvenir shop; children's playroom; other collections of the museum; 3D cinema

kavárna
cafeteria

25. února 2009 - otevření veřejnosti; 14. dubna 2009 - slavnostní otevření
25th February - opening to the public; 14th April 2009 - inauguration

krajské - Muzejní ekoturistické centrum delty Dunaje (Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunarii), součást Výzkumného eko-muzeálního ústavu (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale)
regional - Danube Delta Museum Eco-touristic Centre (Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunarii), part of Research Eco-museum Institute (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale)

N/A

N/A

N/A

20 / ? 47 / ? 0 67 / ?
(2009)
0 0 0
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Image 1 of 37
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Image 2 of 37
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Image 3 of 37
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Image 4 of 37
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Image 5 of 37
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Image 6 of 37
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Image 7 of 37
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Liliana Diaconu, 07.06. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Image 8 of 37
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Image 9 of 37
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Image 10 of 37
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Image 11 of 37
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Image 12 of 37
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Image 13 of 37
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Image 14 of 37
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Image 15 of 37
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Image 16 of 37
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Valeria Bogdan, 02.05. 2009
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 17 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 18 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 19 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 20 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 21 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 22 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 23 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 24 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 25 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 26 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 27 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 28 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 29 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 30 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 31 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 32 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 33 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 34 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 35 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 36 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017
Image 37 of 37
Jan Kirner, 4.7. 2017
Jan Kirner, 4.7. 2017

  Stránka vytvořena 27.12. 2011 Poslední úprava 21.10. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.