!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zobnatica

Зобнатица  Andrásnépe


† Mini Zoološki vrt Zobnatica
Мини зоолошки врт Зобнатица
Zobnatica Mini Zoological Garden
45°51'25"N, 19°37'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-RS-XX-0017B †
     
 
Zobnatica
SERBIA
 
- - -  
 
minizoo Turistického centra Zobnatica (jezdecký klub, hipodrom, muzeum, hotely a vše okolo koní), která se nacházela u Hotelu Kaštel Terlei. Srnci, divočáci, prasata, poníci, pštrosi, papoušci, bažanti, pávi, holubi, hrdličky a další. Někdy okolo roku 2013 byla minizoo zrušena - údajně kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

mini-zoo of Zobnatica tourist centre (Equestrian sports club, hippodrome, museum, hotels and all about horses), which was located at Kaštel Terei Hotel. Roe deer, wild boars, pigs, ponies, ostriches, parrots, pheasants, peacocks, pigeons, doves and so on. Sometimes around 2013, the mini zoo was close - reportedly due to lack of qualified staff

N/A

okolo 2013
around 2013

akciová společnost - Zobnatica A.D.
joint-stock company - Zobnatica A.D.

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.

Fotky po zavření minizoo • Photos after closing of the mini zoo
Rman Hynek, 09.08. 2017
Image 1 of 7
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017
Image 2 of 7
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017
Image 3 of 7
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017
Image 4 of 7
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017
Image 5 of 7
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017
Image 6 of 7
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017
Image 7 of 7
Rman Hynek, 09.08. 2017
Rman Hynek, 09.08. 2017

  Stránka vytvořena 18.02. 2012 Poslední úprava 13.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.