!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zoološki vrt "Miki" Kolut
 
     
  Stručně o zoo  
            První a tedy nejstarší soukromá zoo Srbska, která byla založena již v září 1988. Nachází se na velmi strategickém místě - při hlavní mezinárodní silnici na jižním okraji města Kolut, jen asi 6 km od maďarské a 10 km od chorvatské hranice.
          Na rozdíl od všech ostatních srbských soukromých zoo a mini zoo je tato jediná oficiální, tedy jediná zcela legální (s patřičnými licencemi, povoleními a dokumenty). Jediná je také naprosto profesionální a zároveň jediná, která velikostí, chovnými podmínkami, druhovou skladbou a vlastně vším překračuje rámec zookoutku. Pravdou je, že trochu pokulhává návštěvnický servis - zoo je orientovaná hlavně na chov a množení zvířat, návštěvnost není důležitá, neeviduje se a dokonce ani nepočítá...
          Hned za vchodem, vpravo od správní budovy je voliéra exotických pěvců (leskoptve, drozdíci, žluvy atd.) Za ní je řada velkých voliér s velkými druhy papoušků (5 druhů kakaduů, 3 druhy arů, amazoňani), která se táhne až před dům. Následuje obrovské prostranství s rozlehlým jezírkem a loukou, kde jsou volně plameňáci (malí a chilští), mnoho druhů vrubozobých ptáků (např. 4 druhy labutí) a také několik druhů brodivých (čápi bílí i černí, kolpíci, volavky...). Za jezírkem je travnatá plocha přeťata potokem a na druhém břehu následují voliéry ibisů rudých, zoborožců kaferských, výrů a krkavců bělokrkých. Celý tento prostor je od dalšího oddělen plotem. Za jeho bránou jsou obrovské výběhy jelenovitých, muflonů, pštrosů, lam, koz, ovcí a také medvědů. Mezi výběhy stále zbývají obrovské "divoké" zelené plochy hned s několika různě velkými jezírky. Odsud je třeba se vrátit stejnou cestou zpět až hlavní budově.
          Od vchodu na druhou, tedy levou, stranu je velká zarostlá voliéra zoborožců šedolících, malý dům s voliérami holubů sahelských a zelenokřídlých, leskoptví a bažantů ohnivých. Z venku k domu přiléhají voliéry s turaky Schalowými, guany modrohrdlými, hoky proměnlivými a perličkami chocholatými. O kousek dále je ubikace pávů zelených a za ní řada dalších voliér. Zde je možné vidět několik druhů bažantů, perličky supí, seriemy, mandelíky, jeřába popelavého a opodál také orla mořského. Tím expozice končí, nikoli však výčet zvířat - jednak je mnoho ptáků ještě v domě (neveřejných) a především celou zoo si dle libosti volně, mezi návštěvníky, kráčí jeřábi královští, kolouch, několik hadilovů, okrasná drůbež atd.
          Zajímavých zvířat, tedy hlavně ptáků, je tu bezpočet, krom zmíněných třeba ještě vousáci, vrány černobílé, 3 druhy leskoptví, z vodních ptáků třeba labuť malá Bewickova, husice andské, australské, či rudohlavé, husy kuří a desítky dalších. Celkem je zde chováno okolo 100 druhů zvířat, z toho asi 90% ptáků a nejsou to sólo chovy - většina ptáků se zde množí. Některých je tady hned několik hnízdních párů, např. guanů jsou asi 3 páry, hadilovů taktéž a podobný počet, ne-li více je i jeřábů. Kakadu palmoví jsou tady nejméně snad v šesti párech. Hejna vodních ptáků, brodivých a plameňáků snad ani není třeba zmiňovat... V minulosti zde bylo i mnoho dalších druhů. Z těch zajímavých třeba kříženec ledního medvěda s kodiakem (jeho bratr prý dosud žije v Zoo Palić, ačkoli je vydáván za medvěda ledního), snad vlci, kočkodan mona, paovce, tukan rudozobý Cuvierův, turako Livingstonův, drop kori, pelikán africký atd.
          Miki zoo není v zahraničí ani zdaleka tak známá jako doma v Srbsku a o to větším a rozhodně příjemným překvapením pro cizince je. Chovatelsky skutečně na vysoké úrovni.
         


Autor: Roman Hynek (2017)

 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.