!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Baćevac

Баћевац  Бачевац [Bachevats]


Mini Zoo vrt Zornića Kuća
Мини Зоо врт Зорнића Кућа
Mini Zoo Zornića Kuća (=Zornić's house)
44°34'37"N, 20°23'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RS-XX-0016B
     
 
Živorada Jankovića 13
11460 Baćevac
SERBIA
 
+381 692540254
 
N/A
 
etnozk☼gmail.com
 
www.zornicakuca.rs/...  
 
malá minizoo turistického etnocentra Zornića Kuća - aktuálně jen domácí zvířata (dříve i několik divokých) - balkánské a alpské kozy, ovce (würtenbergské merino), osli, koně, poníci, králíci, kachny, husy, pávi, slepice, holubi, korely... Dříve i vlci, lišky, srnci, mufloni, somálské ovce, veverky, bažanti, labutě a jiní divocí vodní ptáci atd.

small mini zoo of tourist ethno centre of Zornića Kuća - currently only domestic animals (formerly aslo several wild) - Balkan and British Alpine goats, sheep (Würtneberg Merinoland), donkeys, horses, ponies, rabbits, ducks, geese, pecocks, chickens, pigeons, cockatiels... Formerly also wolves, foxes, roe deer, moufflons, Somali sheep, squirrels, pheasants, swans and other wild waterfowl etc.

malé dětské hřiště, etno domy, ubytování (hotel, camp), konírna
small children's playground, etno huses, accommodation (hotel, camping), stables

restaurace
restaurant

2006 - turistické zařízení Zornića Kuća (minizoo později, asi okolo 2008)
2006 - tourist facility of Zornića Kuća (the mini zoo later, may be around 2008)

soukromá (Elvis Zornić)
private (Elvis Zornić)

3 ha - celý areál (minizoo okolo 0,4 ha)
3 ha - the whole area (mini zoo around 0.4 ha)

N/A

1) stručně o minizoo

0 0 0 ~20+ / ?
(2017)
0 ~9+ / ? ~11 / ?
 
2012
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 11.08. 2017 (Video: 0 min 53 sec)
Image 1 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017 (Video: 0 min 53 sec)
Roman Hynek, 11.08. 2017 (Video: 0 min 53 sec)
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 2 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 3 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 4 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 5 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 6 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 7 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 8 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 9 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 10 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 11 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 12 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 13 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 14 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 15 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 16 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 17 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 18 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 19 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 20 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 21 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 22 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 23 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 24 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 25 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 26 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 27 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 28 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 29 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 30 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 31 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 32 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 33 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 34 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 35 of 41
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 36 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 37 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 38 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 39 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 40 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 41 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017

  Stránka vytvořena 14.12. 2017 Poslední úprava 14.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.