!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Beograd

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloading Београд  Белград [Belgrad]   Belgrád   Belgrad  Belgrade  Bělehrad

historicky • historically: Singidūn ; Singidunum ; Nándorfehérvár ; Lándorfejérvár  ; Бѣлоградъ , Бѣлоградъ , ⰁⰡⰎⰑⰃⰓⰀⰄⰟ [Bělogradŭ] ; Бѣлъ Градъ ; Бѣлъ Градъ ; ⰁⰡⰎⰟ ⰃⰓⰀⰄⰟ [Bělŭ Gradŭ]


Javni akvarijum i tropikarijum Beograd
Јавни акваријум и тропикаријум Београд
Belgrade public aquarium and tropicarium
44°47'03"N, 20°27'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RS-XX-0008A
     
 

Milenka Vesnića 3
11000 Beograd
SERBIA

 
+381 114032873
+381 114032874
 
N/A
 
info☼javniakvarijum.rs
 
www.javniakvarijum.rs  
 
nové soukromé akvárium a terárium v bývalé tělocvičně a přilehlých prostorách - množství sladkovodních i mořských ryb a bezobratlých, hadi, ještěrky, želvy, pavouci, štíři, papoušci (amazoňani), hlodavci atd.

new private aquarium and tropicarium in former gym and contiguous premises - many freshwater and also marine fishes and invertebrates, snakes, lizards, turtles, spiders, scorpions, parrots (amazons, ring-necked parakeet), rodents etc.

výstava bonsaí (asi 50 ks), dětský koutek, knihovna, kinosál s projekcí, akvaristická dílna, v plánu je akvaristická škola
bonsai exhibition (about 50 pcs), children's corner, library, cinema screening room with projection; aquarist's workroom, aquarist's school is planned

X

2014 - založení; 1. ledna 2016 - otevření veřejnosti
2014 - foundation; 1st January 2016 - opening to the public

sdružení Aquarialife
association of Aquarialife

400 m2 (celkový objem 50.000 litrů - 100 akvárií a 30 terárií)
400 m2 (total volume 50.000 litres - 100 aquariums and 30 terrariums)

N/A

1) stručně o akváriu

N/A N/A N/A ~300 / 10.000
(2017)
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 11.08. 2017 (Video: 6 min 14 sec)
Image 1 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017 (Video: 6 min 14 sec)
Roman Hynek, 11.08. 2017 (Video: 6 min 14 sec)
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 2 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 3 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 4 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 5 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 6 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 7 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 8 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 9 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 10 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 11 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 12 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 13 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 14 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 15 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 16 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 17 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 18 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 19 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 20 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 21 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 22 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 23 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 24 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 25 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 26 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 27 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 28 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 29 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 30 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 31 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 32 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 33 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 34 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 35 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 36 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 37 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 38 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 39 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 40 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 41 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 42 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 43 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 44 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 45 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 46 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 47 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 48 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 49 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 50 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 51 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 52 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 53 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 54 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 55 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 56 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 57 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 58 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 59 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 60 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 61 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 62 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 63 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 64 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 65 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 66 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 67 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 68 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 69 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 70 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 71 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 72 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 73 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 74 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 75 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 76 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 77 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 78 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 79 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 80 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 81 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 82 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 83 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 84 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 85 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017
Image 86 of 86
Roman Hynek, 11.08. 2017
Roman Hynek, 11.08. 2017

  Stránka vytvořena 14.12. 2017 Poslední úprava 14.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.