!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bor

Бор


Zoološki vrt Bor
Зоолошки врт Бор
Bor Zoological Garden
44°03'31"N, 22°05'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RS-XX-0005A
     
 
ul. Dr Milovanovića bb
19210 Bor
SERBIA
 
+381 302150029
 
N/A
 
zoovrt030☼gmail.com
 
www.zoovrtbor.com
 
nová zoo postavená z příspěvků donátorů, zaměstnanců státních podniků a institucí Boru a Měďného důlního a hutního komplexu s pomocí Bělehradské Zoo, která darovala okolo 50ti zvířat. Zoo má mj. i moderní veterinární kliniku... Bílí lvi, tygři, medvědi, vlci, kojoti, opice, kozorožci, mufloni, paovce, lamy, jeleni, antilopy, zebry, poníci, pštrosi, papoušci, vodní ptáci, bažanti a další exotičtí ptáci, leguáni, hadi, krokodýli, ryby atd.

new zoo, built by contributions from donors, employees of state enterprises and institutions of Bor and Copper mining and metallurgical complex with the help of Belgrade Zoo, which donated about 50 animals. The Zoo has also a modern veterinary clinic, among other things... White lions, tigers, bears, wolves, coyotes, monkeys, ibex, moufflons, Barbary sheep, llamas, deer, antelopes, zebras, ponies, ostriches, parrots, waterfowl, pheasants and other exotic birds, iguanas, snakes, crocodiles, fish etc.

dětské hřiště ; obchod se suvenýry
children's playground ; souvenir shop

kavárna
café

23. listopadu 2011
23rd November 2011

městská
municipal

1,6 ha

N/A

1) stručně o zoo

0 ~8+ / ? 0 ~63+ / ?
(2017)
~10+ / ? ~22 / ? ~23 / ?
 
2011
           
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 12.08. 2017 (Video: 5 min. 02 sec.)
Image 1 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017 (Video: 5 min. 02 sec.)
Roman Hynek, 12.08. 2017 (Video: 5 min. 02 sec.)
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 2 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 3 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 4 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 5 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 6 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 7 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 8 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 9 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 10 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 11 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 12 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 13 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 14 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 15 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 16 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 17 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 18 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 19 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 20 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 21 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 22 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 23 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 24 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 25 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 26 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 27 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 28 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 29 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 30 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 31 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 32 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 33 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 34 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 35 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 36 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 37 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 38 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 39 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 40 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 41 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 42 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 43 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 44 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 45 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 46 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 47 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 48 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 49 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 50 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 51 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 52 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 53 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 54 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 55 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 56 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 57 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 58 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 59 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 60 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 61 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 62 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 63 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 64 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 65 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 66 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 67 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017

  Stránka vytvořena 16.02. 2012 Poslední úprava 03.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.