!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Borča

Борча

některé zdroje uvádí Bělehrad (Borča je administrativně součástí Bělehradu) • some sources mention Belgrade (Borča is administrativelly part of Belgrade)


Mini Zoološki vrt Ćuran
Мини зоолошки врт Ћуран
Mini Zoological Garden Ćuran (turkey)
44°53'02"N, 20°29'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RS-XX-0013B
     
 
Ovčanski put 81
Borča
11212 Beograd
SERBIA
 
+381 113328360
+381 113320744
+381 668866574
 
+381 113391574
 
salascuran☼gmail.com
curanborca☼gmail.com
 
www.curan.rs/...
 
minizoo restaurace Salaš Ćuran (=krocan). Pštrosi, papoušci, vodní ptáci, bažanti, pávi, slepice, perličky, krocani, daňci, koně, osli, poníci, prasata, kozy, králíci... Minizoo je v příšerném stavu, mnoho výběhů je prázdných. Je oddělená od zbytku areálu, ale několik zvířat je i v restauraci.
Dříve i mývali, divočáci, emu, okrasné ryby, více druhů bažantů, papoušků, vodních ptáků

mini-zoo of restaurants Salaš Ćuran (= turkey). Ostriches, parrots, waterfwls, pheasants, peacocks, chickens, guinea fowl, turkeys, fallow deer, horses, donkeys, ponies, pigs, goats, rabbits... The mini zoo is in terrible condition, many enclosures are empty. It is separatred from the other land, but several animals are also in the restaurant.
Formerly also raccoons, wild boars, emus, ornamental fish, more species of pheasants, parrots and waterfowl

dětské hřiště, jízda na ponících a koních, bazén, ubytování
children's playground, pony and horse riding, pool, accommodation

etno restaurace
ethno restaurant

asi okolo 2010
probably around 2010

soukromé (Simon-Kompanije d.o.o.)
private (Simon-Kompanije d.o.o.)

~2 ha celý areál, z toho ~0,3 ha mini zoo
~2 ha the whole land, ~0.3 ha of that is the mini zoo

N/A

1) stručně o minizoo

0 0 0 ~29 / ?
(2017)
~1 / ? ~20+ / ? ~8+ / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 10.08. 2017 (Video: 2 min 42 sec)
Image 1 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017 (Video: 2 min 42 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2017 (Video: 2 min 42 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 2 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 3 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 4 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 5 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 6 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 7 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 8 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 9 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 10 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 11 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 12 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 13 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 14 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 15 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 16 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 17 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 18 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 19 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 20 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 21 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 22 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 23 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 24 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 25 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 26 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 27 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 28 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 29 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 30 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 31 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 32 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 33 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 34 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 35 of 35
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017

  Stránka vytvořena 17.02. 2012 Poslední úprava 12.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.