!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Inđija

Инђија  Индїя [Indyiya]   Инѓија [Inđija]  Ingyia  India   India ; Indjija


Zoo Park "Koki" Inđija
Зоо Парк "Коки" Инђија • Zoološki vrt "Koki" Inđija • Зоолошки врт "Коки" Инђија
Inđija Zoological Garden "Koki"
45°03'15"N, 20°03'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RS-XX-0006A
     
 
M. Stojića Gorčila bb
22320 Inđija
SERBIA
 
+381 22552218
 
+381 63561486
 
N/A
 
N/A  
 
soukromá zoo původně v zahradě rodinného domu (1995 - 98), poté na pronajatých pozemcích města - původní skládka byla pronajata na 10 let. Byla zde vyseta tráva, zasázeny stromy, vybudována kašna, dětské hřiště, indiánský vigvam a samozřejmě spousta zařízení pro zvířata - podle úřadů bylo vše vybudováno bez náležitých povolení. Tento pozemek měl však v budoucnu sloužit pro stavbu fotbalového hřiště a sportovního areálu, proto byl v roce 2007 vydán pokyn k odstranění zoo (přestože do té doby měla neformální podporu města). Proti tomuto rozhodnutí se však postavilo mnoho občanů města. Proto nakonec (v roce 2008) město s majitelem zoo podepsalo dohodu o poskytnutí náhradních prostor a finančních prostředků pro přemístění zoo. Součástí dohody byla i formální legalizace statusu zoo, a případná změna na komunální zařízení, což by zajistilo další financování zoo.
Zoo Byla přemístěna jen o několik set metrů - blíže k řece a rybníku v parku Leje. Medvědi, opice, jeleni, lamy, poníci, kozy, ovce, prasata, papoušci, vodní ptáci, bažanti, drůbež, hrdličky... Dříve mnohem více zvířat - puma, mývali, mufloni, veverky, okolo 20 druhů papoušků, orli, hadi, ryby atd.

private zoo originally in the garden of living house (1995 - 98), after that in the leased land of the city - the original waste dump was leased for 10 years. There was grass seeded, planted trees, created a fountain, children's playground, Indian wigwam and of course many facilities for animals - all were built without proper permits according to the authorities. However this place should serve to build a football field and sports complex in the future, so the order to remove the zoo was issued in 2007 (although up to that time the zoo had informal support of the city). However many citizens of the city opposed this decision. So finally (in 2008) the municipality signed with the owner of the zoo an agreement to provide spare space and funds for the relocation of the zoo. Part of the agreement was also the formal legalization of the status of the zoo, and possible change to municipal facilities, what would provide next financing of the zoo.
The Zoo was relocated for a few hundred meters - closer to the river and pond in the Leje park. Bears, monkeys, deer, llamas, ponies, goats, sheep, pigs, parrots, waterfowl, pheasants, fowls, doves... Formerly much more animals - cougar, raccoons, moufflons, squirrels, about 20 species of parrots, eagles, snakes, fish etc.

dětské hřiště
children's playground

X

23. srpna 1995, 1998 - přestěhování na jiné místo, 2008 - přestěhování na současné místo
23rd August 1995, 1998 - relocation to other place, 2008 - relocation to current place

soukromá (Slavko Popović)
private (Slavko Popović)

okolo 2 ha
around 2 ha

N/A

1) Istorija Zoo Parka (do 2008 g.) History of the Zoo Park (up to 2008) Geschichte des Zoo Park (bis 2008) История Зоо Парка (до 2008 г.)
2) stručně o zoo

~2 / ? 0 0 ~43 / ?
(2017)
~2 / ? ~25 / ? ~14 / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 10.08. 2017 (Video: 2 min 42 sec)
Image 1 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017 (Video: 2 min 42 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2017 (Video: 2 min 42 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 2 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 3 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 4 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 5 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 6 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 7 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 8 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 9 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 10 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 11 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 12 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 13 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 14 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 15 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 16 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 17 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 18 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 19 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 20 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 21 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 22 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 23 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 24 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 25 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 26 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 27 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 28 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 29 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 30 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 31 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 32 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 33 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 34 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 35 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 36 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 37 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 38 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 39 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 40 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 41 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 42 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 43 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 44 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 45 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 46 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 47 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 48 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 49 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 50 of 50
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017

  Stránka vytvořena 17.02. 2012 Poslední úprava 05.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.