!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kaluđerica

Калуђерица


ZOO vrt "Mala Oaza"
Зоо врт "Мала Оаза"
Zoo "Mala Oaza" (=Small oasis)
44°45'08"N, 20°33'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RS-XX-0030B
     
 
Žikice Jovanovića Španca 29
11130 Kaluđerica
SERBIA
 
N/A
 
N/A
 
milutinovic.i☼sbb.rs
 
N/A
 
malá soukromá zoo na zahradě rodinného domu - poníci, veverky Prévostovi, čikarí, ale hlavně vodní ptáci, papoušci, exotičtí holubi a hrdličky. Celkem asi okolo 40 - 50 druhů, zvláště mezi vodními ptáky a holuby je několik vzácných a zajímavých druhů.

small private zoo in the garden of living house - ponies, Prevost's squirrels, American red squirrel, but mainly waterfowl, parrots, exotic pigeons and doves. May be around 40 - 50 species, rare and interesting species are especially among waterfowl and pigeons.

N/A

N/A

zřejmě někdy mezi 2010 a 2014
perhaps sometime between 2010 and 2014

soukromé (Ivan Milutinović)
private (Ivan Milutinović)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.12. 2017 Poslední úprava 17.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.