!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kladovo

Кладово  Cladova  Kladowo

historicky • historically: Zanes; Pontes; Novi Grad (Нови Град); Fethi Islam; Fethülislam


Zoo vrt Kladovo
Зоо врт Кладово
Kladovo Zoo
44°35'31"N, 22°37'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RS-XX-0022A
     
 
19320 Kladovo
SERBIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A    
 
nová  soukromá zoo rozkládající se na dvou cestou oddělených plochách a spojených mostem (jedna část, kde je vchod je zatím téměř prázdná) - daňci, srnci, mufloni, paovce, ovce, kozy, lamy, prasata, divočáci, poníci, pštrosi, emu, pávi, bažanti, slepice, krůty, vodní ptáci...

new private zoo situated in two by road separated areas and connected by bridge (one part, where is entrance is nearly empty for this time) - fallow and roe deer, moufflons, Barbary sheep, sheep, goats, llamas, pigs, wild bars, ponies, ostriches, emus, peacocks, pheasants, chickens, turkeys, waterfowl...

N/A

N/A

září 2017
September 2017

soukromé
private

~2,6 ha (dvě plochy spojené mostem - 0,9 + 1,7 ha)
~2.6 ha (two areas connected by bridge - 0.9 + 1.7 ha)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 13.08. 2017
Image 1 of 5
Roman Hynek, 13.08. 2017
Roman Hynek, 13.08. 2017
Roman Hynek, 13.08. 2017
Image 2 of 5
Roman Hynek, 13.08. 2017
Roman Hynek, 13.08. 2017
Roman Hynek, 13.08. 2017
Image 3 of 5
Roman Hynek, 13.08. 2017
Roman Hynek, 13.08. 2017
Roman Hynek, 13.08. 2017
Image 4 of 5
Roman Hynek, 13.08. 2017
Roman Hynek, 13.08. 2017
Roman Hynek, 13.08. 2017
Image 5 of 5
Roman Hynek, 13.08. 2017
Roman Hynek, 13.08. 2017

  Stránka vytvořena 15.12. 2017 Poslední úprava 15.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.