!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kragujevac

Крагујевац  Крагуевац [Kraguevats] 

historicky • historically: Kragujevdza


Akvarijum Kragujevac
Акваријум Крагујевац • Akvarijum Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Kragujevcu • Акваријум Природно-математичког факултета (ПМФ) у Крагујевцу
Kragujevac Aquarium • Aquarium of Kragujevac Natural Sciences and Mathematics Faculty
44°01'04"N, 20°54'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RS-XX-0007A
     
 
Prirodno-matematicki fakultet
Akvarijum Kragujevac
Radoja Domanovica 12
34000 Kragujevac, P. fah 60
SERBIA
 
+381 34336223
+381 34300246
 
+381 34335040
 
akvarijum☼ptt.rs
akvarijum1☼ptt.rs
simic☼kg.ac.rs
 
www.pmf.kg.ac.rs/...
 
První veřejné akvárium Srbska. Asi 350 nádrží o celkovém objemu 60.000 litrů, experimentální líhně, laboratoř pro hydrobiologický výzkum, centrum kryoprezervace (zachování genových zdrojů zmrazením v tekutém dusíku). Sladkovodní ryby Srbska a Balkánu (pstruh, štika, parma, candát, kapr, sumec, jeseter...), tropické a subtropické ryby Afriky, J. Ameriky, Asie a Austrálie (skaláry, vrubozubci, neonky, terčovci, čichavci, piraně...), bezobratlí - především vodní (houby, láčkovci, ploštěnky, pijavice, plži, mlži, korýši...), několik obojživelníků (žáby, mloci...) a plazů (hadi, želvy, ještěrky...)

first public aquarium of Serbia. About 350 tanks of total capacity of 60,000 litres, experimental hatchery, laboratory for hydro-biological research, centre of Cryopreservation (preservation of gene resources by freezing in liquid nitrogen). Freshwater fish of Serbia and Balkan (trout, pike, barbel, perch, carp, catfish, sturgeon...), tropical and subtropical fish of Africa, S. America, Asia and Australia (angel fish, oscar fish, neon tetras, discuses, gouramis, piranhas...), invertebrates - mainly aquatic (sponges, coelenterates, flatworms, eatrhworms, leeches, snails, clams, crustaceans...), several amphibians (frogs, salamanders...) and reptiles (snakes, tortoises, lizards...)

prodej suvenýrů
souvenirs sale

X

1. prosince 1999
1st December 1999

Přírodovědná a matematická fakulta Kragujevac
Kragujevac Natural Sciences and Mathematical Faculty

500 m2 (celkový objem 60.000 litrů - okolo 350 nádrží)
500 m2 (total volume 60,000 litres - about 350 tanks)

N/A

1) stručně o akváriu

N/A N/A N/A ~300 / ~10.000
(2016)
N/A 0 0
 
N/A            
 

 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 12.08. 2017 (Video: 4 min. 14 sec.)
Image 1 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017 (Video: 4 min. 14 sec.)
Roman Hynek, 12.08. 2017 (Video: 4 min. 14 sec.)
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 2 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 3 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 4 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 5 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 6 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 7 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 8 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 9 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 10 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 11 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 12 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 13 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 14 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 15 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 16 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 17 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 18 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 19 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 20 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 21 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 22 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 23 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 24 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 25 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 26 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 27 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 28 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 29 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 30 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 31 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 32 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 33 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 34 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 35 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 36 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 37 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 38 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 39 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 40 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 41 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 42 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 43 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 44 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 45 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 46 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 47 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 48 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 49 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 50 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 51 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 52 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 53 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 54 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 55 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 56 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 57 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 58 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 59 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 60 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 61 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 62 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 63 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 64 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 65 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 66 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 67 of 67
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017

  Stránka vytvořena 17.02. 2012 Poslední úprava 04.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.