!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kragujevac

Крагујевац  Крагуевац [Kraguevats]

historicky • historically: Kragujevdza


Zoo vrt Eko Park Ilina Voda
Зоо врт Еко Парк Илина Вода
Zoo garden Eco Park Ilina Voda
44°00'58"N, 20°56'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RS-XX-0014B
     
 
Dragoslava Srejovića / Božidara Milosavljevića
34000 Kragujevac - Ilina Voda
SERBIA

Postal address:
Neznanog junaka 6/16
34000 Kragujevac
SERBIA
 
+381 34332964
+381 641198412
 
N/A
 
nvo_ekopark☼yahoo.com
 
www.ekopark.rs (aktuálně nefunkční • curently not working)  
 
v roce 1900 Svetozar Andrejević daroval závětí občanům města Park Ilina Voda. Park postupně zchátral, zarostl plevelem a stal se skládkou. V roce 1997 vzniklo občanské sdružení Eko Park, které se rozhodlo park změnit... Během několika let byl park vyčištěn, vybaven lavičkami, hřišti na fotbal, volejbal, basketbal, dětským hřištěm, fontánou (s 3,5 m dlouhým proudem vody), 5 umělými jezírky, 90ti metrovým potokem a minizoo. Na Velikonoce 2004 byl Eko Park otevřen. Zatím je v minizoo jen pár zvířat (muflon, kozy, ovce, poníci, koně, králíci, krkavec, pávi, bažanti, husy, kachny, slepice, holubi a vodní želvy), v plánu je sice rozšíření, ale aktuální stav je velmi zoufalý.

in 1900 Svetozar Andrejević gave the citizens by a testament the Ilina Voda Park. The park gradually fell into disrepair, overgrown with weeds and became a landfill. In 1997, civic association Eko Park was founded and decided to change the park... During several years the park was cleaned, equiped with benches, a playground for football, volleyball, basketball, children's playground, fountain (with a 3.5 m long stream of water), 5 artificial lakes, 90-meter creek and the mini-zoo. At Easter 2004, the Eco Park was opened. For the time being, in the mini-zoo there are only several animals (moufflon, goats, sheep, ponies, horses, rabbits, raven, paecocks, pheasants, geese, ducks, chickens, pigeons and water turtles), expanding is planned, but current condition is very desperate.

dětské hřiště, sportoviště, park, třímetrová "socha" velikonočního vejce - největší v Evropě a druhá na světě
children's playground, sport fields, park, three-metres "sculpture" of Easter egg - the largest in Europe and second in the world

X

~2004

občanské sdružení Eko Park
citizens association Eko Park

~2,5 ha (expozice jen asi 0,4 ha)
~2.5 ha (exhibitions only about 0.4 ha)

N/A

1) stručně o minizoo

0 0 0 ~23+ / ~100
(2017)
~1 / ? ~12+ / ? ~10 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 12.08. 2017 (Video 1 min 0 sec)
Image 1 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017 (Video 1 min 0 sec)
Roman Hynek, 12.08. 2017 (Video 1 min 0 sec)
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 2 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 3 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 4 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 5 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 6 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 7 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 8 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 9 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 10 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 11 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 12 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 13 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 14 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 15 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 16 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 17 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 18 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 19 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 20 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 21 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 22 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 23 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 24 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 25 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 26 of 26
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017

  Stránka vytvořena 17.02. 2012 Poslední úprava 12.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.