!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Novi Banovci

Нови Бановци


Mini Zoo vrt "Ždral"
Мини Зоо врт "Ждрал"
Mini Zoo Garden "Ždral" (Zhdral = crane)
44°57'28"N, 20°16'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RS-XX-0021B
     
 
Sremska 36
22304 Novi Banovci
SERBIA
 
+381 638439051
 
N/A
 
sandapepic☼gmail.com
 
N/A
 
malá soukromá zoo - především ptáci, hlavně papoušci - ary, kakaduové, eklektusi, amzoňani, žaka, labutě, poláci, kachničky, krkavci, holoubci, želvy, okrasné ryby... Dříve i mývali, kočkodani, poníci, lamy, prasata, jeřábi a několik dalších druhů papoušků a vodních ptáků.

small private zoo - especially birds, mainly parrots - macaws, cockatoos, eclectuses, amazonas, African grey parrots, swans, pochards, ducks, ravens, doves, turtles, ornamental fish... Formerly also raccoons, green monkeys, ponies, llamas, pigs, cranes and several other species of parrots and waterfowl

N/A

X

možná někdy okolo 2011
may be sometimes around 2011

soukromé (Jugoslav Mladenović)
private (Jugoslav Mladenović)

~0,14 ha

N/A

1) stručně o zoo

0 ~2 / ? 0 ~24+ / ?
(2017)
~1 / ? ~19+ / ? ~2 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 10.08. 2017 (Video: 1 min 23 sec)
Image 1 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017 (Video: 1 min 23 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2017 (Video: 1 min 23 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 2 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 3 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 4 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 5 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 6 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 7 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 8 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 9 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 10 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 11 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 12 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 13 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 14 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 15 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 16 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 17 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 18 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 19 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 20 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 21 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 22 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 23 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 24 of 24
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017

  Stránka vytvořena 02.09. 2015 Poslední úprava 10.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.