!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Padej

Падеј  Padé


Mini Zoo Padej
Мини Зоо Падеј
45°49'54"N, 20°10'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RS-XX-0026A
     
 
23325 Padej
SERBIA
 
+381 637337906
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá soukromá zoo na bývalé farmě - mývali, daňci, lamy, antilopy losí, mufloni, několik plemen ovcí, kozy, koně, poníci, osli, prasata, pekari, podolský skot, buvoli, watusi, klokani, pštrosi, emu, papoušci, pávi, vodní ptáci, hrdličky, holubi....

small private zoo in former farm - raccoons, fallow deer, llamas, elands, moufflons, several breeds of sheep, goats, horses, ponies, donkeys, pigs, peccaries, Podolian cattle, buffaloes, watussi, wallabies, ostriches, emus, parrots, peacocks, waterfowl, doves, pigeons...

jízda na koních
horse ridding

N/A

možná někdy okolo 2000 (nebo později)
may be sometimes around 2000 (or later)

soukromé (Laslo Ševenjhazi)
private (Laslo Ševenjhazi)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.12. 2017 Poslední úprava 16.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.