!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Stajićevo

Стајићево  Óécska  Alt-Etschka


Mini Zoološki vrt Tiganjica
Mini Zoološki vrt Trofej • Мини зоолошки врт Тиганјица • Мини зоолошки врт Трофеј
Tiganjica Mini Zoological Garden • Trofej Mini Zoological Garden
45°16'57"N, 20°26'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RS-XX-0010B
     
 
Beogradski put BB
23204 Stajićevo
SERBIA
 
+381 23884122
+381 642878899
+381 641201801
 
N/A
 
N/A
 
Restoran Trofej: www.restorantrofej.com
 
areál restaurace Trofej v obci Stajićevo (nedaleko Zrenjaninu) zahrnuje Etno komplex Tiganjica (Etno selo Tiganjica - věrné repliky starých stavení Banátů, park, květinové záhony, sochy apod.), etnickou a autentickou restauraci a také minizoo. V současné době však spíše už jen její zbytek. Dnes jsou zde pouze srnci, králíci, poníci, koně, skot, emu, domácí vodní ptáci a drůbež. Dříve zde byl i medvěd, lišky, mufloni, paovce, ovce, pštrosi, divoké druhy husí a kachen, pávi, bažanti, asi 20 druhů drobného ptactva... Po incidentu v roce 2011 (kdy medvěd zabil ošetřovatelku), byl medvěd zastřelen a většina divokých zvířat musela pryč.

grounds of Trofej restaurant in Stajićevo village (near Zrenjanin) contains Ethno complex Tiganjica (Etno selo Tiganjica - faithful replicas of old Banat buildings, park, flower beds, sculptures etc.), authentic ethnic restaurant and also mini zoo. However currently, rather only its rest. Today there are only roe deer, rabbits, ponies, horses, cattle, emus, domestic waterfowl and fowl. Fomerly there was also bear, foxes, moufflons, Barbary sheep, sheep, ostriches, wild species of geese and ducks, peacocks, pheasants and about 20 species of small birds... After incident in 2011 (when the bear killed his keeper), bear was shot and most wild animals had to be given away

malé dětské hřiště, jízda na ponících a koních
small children's playground, pony and horse riding

restaurace Trofej
restaurant Trofej

1994 - restaurace, 1995 - minizoo (Ljubiša Ostojin)
1994 - restaurant, 1995 - mini zoo (by Ljubiša Ostojin)

soukromé (Zoran Ostojin, předtím Ljubiša Ostojin).
private (Zoran Ostojin, before that Ljubiša Ostojin)

N/A

N/A

1) stručně o minizoo

0 0 0 ~11+ / ?
(2017)
0 ~6+ / ? ~5 / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 10.08. 2017 (Video: 1 min 35 sec)
Image 1 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017 (Video: 1 min 35 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2017 (Video: 1 min 35 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 2 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 3 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 4 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 5 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 6 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 7 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 8 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 9 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 10 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 11 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 12 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 13 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 14 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 15 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 16 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 17 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 18 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 19 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 20 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 21 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 22 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017
Image 23 of 23
Roman Hynek, 10.08. 2017
Roman Hynek, 10.08. 2017

  Stránka vytvořena 17.02. 2012 Poslední úprava 11.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.