!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Stubica

Стубица

mnoho zdrojů uvádí • many sources mention: Lazarevac


Mini Zoološki vrt "Oaza" Stubica
Мини зоолошки врт "Оаза" Стубица
Stubica Mini Zoological Garden "Oaza" (= Oasis)
44°21'41"N, 20°16'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RS-XX-0011A
     
 
Stubica (Lazarevac)
SERBIA
 
+381 63392611
 
N/A
 
N/A
 
www.vrtmiraoaza.wordpress.com
 
malá neznámá soukromá zoo ležící v lese v obci Stubica (nedaleko Lazarevacu) - především ptáci - papoušci, pávi, bažanti, perličky, vodní ptáci, emu, nandu, mufloni, poníci... Dříve mnohem více zvířat - údajně 4 druhy kakaduů, turaka, afričtí pěvci (leskoptve apod.), více než 20 druhů vodních ptáků (více než 20 druhů), volavky, čápi, kočkodani, veverky, jeleni, srnci, osli, vietnamská prasata, kozy, paovce...

small unknown private zoo located in the wood in Stubica village (near Lazarevac) - mainly birds - parrots, peacocks, pheasants, guinea fowl, waterfawls, emus, rheas, mouflons, ponies... Formerly many more animals - reprtedly 4 species of cockatoos, turacos, African song birds (glossy-starlings etc.), more than 20 species of waterfowl, herons, storks, green monkey, squirrels, red and roe deer, donkeys, pot-bellied pigs, goats, Barbary sheep...

N/A

X

~2002

soukromá (Miroslav Radojičić)
private (Miroslav Radojičić)

~1 ha

N/A

1) stručně o zoo

N/A N/A N/A ~23 / ?
(2017)
N/A ~20 / ? ~3 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 12.08. 2017 (Video: 1 min 28 sec)
Image 1 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017 (Video: 1 min 28 sec)
Roman Hynek, 12.08. 2017 (Video: 1 min 28 sec)
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 2 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 3 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 4 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 5 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 6 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 7 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 8 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 9 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 10 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 11 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 12 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 13 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 14 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 15 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 16 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 17 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 18 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 19 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 20 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 21 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 22 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 23 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 24 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 25 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 26 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 27 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 28 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 29 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 30 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 31 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 32 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 33 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 34 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 35 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 36 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 37 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 38 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 39 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 40 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017
Image 41 of 41
Roman Hynek, 12.08. 2017
Roman Hynek, 12.08. 2017

  Stránka vytvořena 17.02. 2012 Poslední úprava 07.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.