!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vršac

Вршац  Versec  Vârșeț

historicky • historically: Podvršan; Vrscia


Banatski safari
Банатски сафари
Banat Safari
45°08'45"N, 21°20'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RS-XX-0028B
     
 
Gudurički put 124
26300 Vršac
SERBIA
 
+381 641266424
 
N/A
 
stefanovic☼hemo.rs
 
N/A  
 
soukromé "safari" s místními zvířaty (údajně dokonce registrované jako oficiální zoo) ležící mezi Vršacem a obcí Veliko Središte. Původně to měla být daňčí farma, ale v Srbsku to není možné, proto se nakonec zařízení změnilo na turistické safari. Vlk, jeleni, daňci, srnci, buvoli, krávy, divočáci, koně, slepice. V plánu byli i mufloni, divocí králíci a další místní zvířata. V roce 2009 se psalo "brzy i medvěd", ale o tři roky později o medvědu ani zmínka.

private "safari" with local animals (reportedly even registered as official zoo) located among Vršac and village of Veliko Središte. Originally it had be a fallow deer farm, but it is impossible in Serbia, so finally, the facility was transformed to tourist safari. Wolf, red, fallow and roe deer, buffaloes, cows, wild boars, horses, chickens. Planned were also moufflons, wild rabbits and other local animals. 2009, it was written "soon also bear", but three years later, no mention about bear.

N/A

N/A

20. května 2008 - registrace zoo (původně soukromý chov od 1994 - Konstantin a Nevena Stafanovićovi)
20th May 2008 - registration of the zoo (originally private breeding since 1994 - Konstantin and Nevena Stefanović)

soukromé (Zoološki vrt Mali rit Vršac d.o.o. - Sretan Stefanović)
private (Zoološki vrt Mali rit Vršac d.o.o. - Sretan Stefanović)

30 ha

N/A

N/A

0 0 0 ~9+ / ~80
(2012)
2017 - více než 200 ks • 2017 - more than 200 specimens
0 ~1+ / ? ~8 / ~80
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.12. 2017 Poslední úprava 16.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.