!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vršac

Вршац  Versec  Vârșeț

historicky • historically: Podvršan; Vrscia


Mini ZOO vrt kraj Vršca
Мини зоо врт крај Вршца • Mini zoo vrt na Vršačkom Bregu • Мини зоо врт на Вршачком Брегу
Vršac region Mini Zoo • Mini Zoo on Vršački Breg
45°07'38"N, 21°20'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RS-XX-0029B
     
 
Topovski put bb
26300 Vršac
SERBIA
 
Crveni krst Odmaralište:
+381 13838656
 
N/A
 
Crveni krst Odmaralište:
crvenikrstodmaraliste☼gmail.com
 
N/A
 
malá dětská zoo Střediska Čeveného kříže Vršački Breg (Crveni krst Odmaralište Vršački Breg) - poníci, kozy, prasata, králíci, čápi, papoušci, pávi, slepice, kachny, husy

small children's zoo of Vršački Breg Red Cross Centre (Crveni krst Odmaralište Vršački Breg) - ponies, goats, pigs, rabbits, storks, parrots, peacocks, chicken, ducks, geese

dětské hřiště, různá sportoviště
children's playground, various sport fields

N/A

N/A

Čevený kříž Odmaralište (Crveni krst Odmaralište)
Red Cross Odmaralište (Crveni krst Odmaralište)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.12. 2017 Poslední úprava 17.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.