!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zasavica II

Засавица II ; Donja Zasavica ; Доња Засавица


Specijalni rezervat prirode Zasavica
Специјални резерват природе Засавица • SRP Zasavica • СРП Засавица • Zoološki vrt Zasavica • Зоолошки врт Засавица
Zasavica Special Nature Reserve • Zasavica Zoological Garden
44°57'29"N, 19°31'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-RS-XX-0012B
     
 
Put za vizitorski centar SRP Zasavica
22201 Zasavica II
SERBIA

Headquarters:
Pokret Gorana
Svetog Save 19
22000 Sremska Mitrovica
SERBIA
 
+381 22614300
 
N/A
 
zasavica☼zasavica.org.rs
 
www.zasavica.org.rs
 
součástí Speciální přírodní rezervace Zasavica je návštěvnické centrum se zoologickou zahradou vzácných plemen domácích zvířat Srbska a Balkánu (balkánský osel, brdský kůň, mangalica, skot buša, podolský skot, buvol, vlašská šrouborohá ovce, sremská cigája, balkánská koza, banátská holokrčka, perlička atd.). Reintrodukce bobrů.

part of Zasavica Special Nature Reserve is a visitor center with a zoological garden of rare breeds of domestic animals of Serbia and the Balkans (Balkan donkey, Serbian mountain horse, mangalica pig, busha cattle, Podolian cattle, buffalo, Vlach horn-twisted sheep, Syrmian tsigaja, Balkan goat, Banat naked-neck fowl, guinea fowl etc.). Reintroduction of beavers.

prodejna suvenýrů, rybaření, turistická loď, kemp, pozorování divokých zvířat (především ptáků)
souvenir shop, fishing, tourist boat, camping, wild animals watching (especially birds)

restaurace
restaurant

1997 (rezervace)
1997 (the reserve)

asi národní (spravováno nevládní organizací Pokret Gorana)
probably national (operated by non-governmental organisation of Pokret Gorana)

1.821 ha - celá rezervace (návštěvnické centrum s minizoo a pastvinami domácích zvířat asi 300 ha z toho)
1,821 ha - the whole reserve (the visitor's centre with the mini zoo and pasture of domestic animals about 300 ha of that)


1) stručně o rezervaci

0 0 0 ~16+ / ?
(2017)
0 ~3+ / ? ~13+ / ?
 
2017
Visitor's centre
2010
Whole Reserve
         
 

 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 20.08. 2017 (Video: 3 min. 04 sec.)
Image 1 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017 (Video: 3 min. 04 sec.)
Roman Hynek, 20.08. 2017 (Video: 3 min. 04 sec.)
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 2 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 3 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 4 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 5 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 6 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 7 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 8 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 9 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 10 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 11 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 12 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 13 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 14 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 15 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 16 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 17 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 18 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 19 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Image 20 of 163
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Jelena Dimitrijević, 25.09. 2010
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 21 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 22 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 23 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 24 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 25 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 26 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 27 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 28 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 29 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 30 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 31 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 32 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 33 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 34 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 35 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 36 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 37 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 38 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 39 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 40 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 41 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 42 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 43 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 44 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 45 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 46 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 47 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 48 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 49 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 50 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 51 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 52 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 53 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 54 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 55 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 56 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 57 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 58 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 59 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 60 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 61 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 62 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 63 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 64 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 65 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 66 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 67 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 68 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 69 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 70 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 71 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 72 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 73 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 74 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 75 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 76 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 77 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 78 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 79 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 80 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 81 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 82 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 83 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 84 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 85 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 86 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 87 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 88 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 89 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 90 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 91 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 92 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 93 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 94 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 95 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 96 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 97 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 98 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Image 99 of 163
Roman Hynek, 20.08. 2017
Roman Hynek, 20.08. 2017
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 100 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 101 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 102 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 103 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 104 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 105 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 106 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 107 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 108 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 109 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 110 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 111 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 112 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 113 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 114 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 115 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 116 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 117 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 118 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 119 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 120 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 121 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 122 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 123 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 124 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 125 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 126 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 127 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 128 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 129 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 130 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 131 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 132 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 133 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 134 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 135 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 136 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 137 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 138 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 139 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 140 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 141 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 142 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 143 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 144 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 145 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 146 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 147 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 148 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 149 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 150 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 151 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 152 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 153 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 154 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 155 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 156 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 157 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 158 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 159 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 160 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 161 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 162 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018
Image 163 of 163
Jan Kirner, 08.09. 2018
Jan Kirner, 08.09. 2018

  Stránka vytvořena 17.02. 2012 Poslední úprava 04.12. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.