!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Specijalni rezervat prirode Zasavica
 
     
  Stručně o rezervaci  
            Speciální rezervace přírody Zasavica leží v meandrech stejnojmenné říčky jižně od řeky Sávy mezi Sremskou Mitrovicí a Bosenskou hranicí v celkové délce toku říčky přes 33 km. Rezervace byla vyhlášena v roce 1997 a v roce 2008 zařazena podle Ramsarské úmluvy mezi tzv. Ramsarské mokřady (mezinárodně významné mokřady především jako biotopy vodního ptactva). Celá rezervace se rozkládá na ploše 1.821 ha, z čehož je 671 ha v první zóně ochrany a 1.150 ve druhé (tzv. nárazníkové pásmo). Mokřadní rezervace je unikátní neobyčejným množstvím druhů flóry a fauny, z nichž velké množství je autochtonních (původních - vyskytujících se v místě přirozeně, bez zásahu člověka). Najdeme zde okolo 700 druhů rostlin, 216 druhů ptáků, 65 druhů savců, 20 druhů ryb, 27 druhů obojživelníků a plazů, ale i 250 druhů řas nebo 180 druhů zooplanktonu.
          Speciální přírodní rezervace sama o sobě samozřejmě není zoo, nicméně má své návštěvnické centrum a v něm mini zoo je. A to mini zoo velmi specifická a speciální, stejně jako celá rezervace - mini zoo výhradně domácích zvířat a sice původních místních plemen. Vlastně nevím, jestli vůbec mluvit o mini zoo, když je řeč o 300 hektarech a hned třech typech zvířecích parků. Ale od začátku... Návštěvnické centrum leží u vesničky Zasavica II (ještě před ním je i oddělený kemp, který k rezervaci patří) na ploše zmíněných asi 300 ha (z 671 ha první ochranné zóny). Pro turisty je zde osmnáctimetrová dřevěná vyhlídková věž, přístaviště pro projížďku na lodi, restaurace, obchod se suvenýry, několik exponátů vztahujících se k místu a také zvířecí park, který zabírá drtivou většinu plochy. Jsou to vlastně tři oddělené části. Hned u vchodu je skutečně maličká mini zoo ve stylu dobových dřevěných stájí a zde je v jednotlivých boxech k vidění vždy několik málo jedinců domácích zvířat původních místních plemen jako balkánský osel, brdský kůň, mangalica, skot buša, podolský skot, buvol, vlašská šrouborohá ovce, sremská cigája, balkánská koza, banátská holokrčka a perlička. Není to chovné zařízení v pravém smyslu slova, spíše jen ukázková záležitost.
          O kousek dál, přímo vedle vyhlídkové věže je malá branka na sousední rozsáhlé pastviny, což je druhá část "mini zoo". Na pastvinách jsou na volno další zvířata - jednotlivě nebo i celá stáda. Návštěvník se může pohybovat kdekoli mezi nimi, tato část slouží de facto jako pěší safari mezi krávami, ovcemi, prasaty, husami atd. Sem tam jsou na pastvině i malé stáje, některé i s mini výběhem - zvláště pro mangalice. Prasata mohou z výběhů ven na pastvinu mezi návštěvníky, ale ti naopak nesmí do ohrad. Stáje jsou zajímavé tím, že vypadají jako nějaké ghetto, nebo slum, prostě boudy stlučené ze všeho, co bylo po ruce. Člověk by řekl proč taková bída, ale je to záměr. Vše má evokovat historii regionu a vypadat původně a autenticky. Chudí pastevci nestavěli žádné luxusní příbytky pro svá zvířata.
          Třetí část s domácím zvířectvem je na samém okraji pastviny, kousek za ukázkovou mini zoo a tedy i od vchodu. Jedná se o několik skutečně velkých výběhů s osly, kozami, ovcemi atd. Zde již nejsou zvířata členěna dle plemen (nebo to alespoň není nikde uvedeno), za to je jich tu bezpočet (velmi pravděpodobně se právě odsud pouští na pastviny). Výběhy i přístřešky jsou opět prosté, dřevěné - autentické.
          Přestože domácí zvířata většinu lidí asi příliš nelákají, Zasavica je velmi neobvyklá a zajímavá. Konec konců, ta místní plemena také nejsou běžně k vidění... Předpokládám, že nejméně polovinu z nich většina lidí nikdy na vlastní oči neviděla. A pro běžného laika jsou to plemena poměrně atraktivní, na první pohled jiná... Mangalice sice bývají i u nás, přesto je kudrnaté prase prostě zajímavé, obdobně to platí i o buvolech, kteří navíc vypadají spíše jako divoké než domácí zvíře a totéž lze říci o mohutném podolském skotu (ten je podobný známému uherskému skotu). Vlašské šrouborohé ovce jsou jakýmisi srbskými světlými ovcemi cápovými a cigája - světlá ovce s černou hlavou a černýma nohama, se našich loukách taky běžně nepase.
          Zasavica je oblíbeným výletním cílem srbských rodin, směřují sem desítky škol a organizovaných skupin, ale i četní turisté a to zdaleka nejen místní, jezdí sem i poměrně hodně cizinců. Není divu, Zasavica je skutečně neobyčejná, jiná, zajímavá...         


Autor: Roman Hynek (2017)

 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.