!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Centrální federální okruh • Central Federal District
Центральный федеральный округ

 
Brykin Bor

Брыкин Бор [Brykin Bor]


† Oka Nursery of Birds of Prey
Oka Nursery of Rare Species of Birds of Prey
Окский Питомник хищных птиц [Okskiy Pitomnik khishchnykh ptits] • Окский Питомник редких видов хищных птиц [O. P. redkikh vidov k. p.]
54°42'30"N, 40°50'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-RU-CE-0108B†
     
 
Okskiy zapovednik
pos. Brykin Bor
Spasskiy rayon
Ryazanskaya obl., 391072
RUSSIA
 
- - -  
 
speciální chovné centrum vzácných druhů dravých ptáků existovalo nejdříve (od roku 1980) v kyrgyzském Semiz-Belu. Po dvou letech (1982) bylo z finančních důvodů a kvůli odlehlosti místa rozhodnuto o přestěhování chovného centra do Okské rezervace (z Kyrgyzského centra se měla později stát pobočka, ale nestalo se tak). V únoru 1982 začala stavba provizorních chovných zařízení v Okské rezervaci a již v březnu sem byli převezeni všichni ptáci z Kyrgyzstánu - 6 orlů skalních středoasijských, 5 orlosupů bradatých, 1 sup hnědý a 9 rarohů velkých + 3 sokoli šahin z Ruska. V následující době vznikl plán na 8 voliérových komplexů pro téměř 50 párů dravců.
Svého času zde byla největší kolekce dravců v Rusku, ale 1995 bylo centrum zrušeno.
Orlosup bradatý, sup hnědý, sup bělohlavý, orel skalní středoasijský, orel skalní evropský, raroh lovecký, raroh velký, sokol stěhovavý, sokol šahin atd. Mnoho odchovaných ptáků, zejména orlosupů, bylo vypouštěno do přírody.

special breeding centre of rare species of birds of prey existed initially (since 1980) in Semiz-Bel in Kyrgyzstan. Two years later (1982), it was decided to move the breeding centre to the Oka Reserve due to financial reasons and due to the remoteness of the site (the Kyrgyz Center should later be transformed into a branch, but it didn't happen). The construction of temporary breeding facilities began in the Oka Reserve in February 1982 and all the birds from Kyrgyzstan were transported already in March - 6 Centralasian golden eagles, 5 bearded vultures, 1 black vulture and 9 saker falcons + 3 Barbary falcons from Russia. In the following time, a plan for 8 aviary complexes for nearly 50 pairs of birds of prey was created.
At that time, here was the largest collection of raptors in Russia, but 1995, the centre was closed.
Bearded vulture, black vulture, griffon vulture, Central Asian golden eagle, European golden eagle, gyrfalcon, saker falcon, peregrine falcon, Barbary falcon etc. Many birds, mainly bearded vultures, were reintroduced.
 
únor 1982 - založení; březen 1982 - převezeni ptáci z Kyrgyzstánu
February 1982 - foundation; March 1982 - birds from Kyrgyzstan transported

1995

státní
state

N/A

N/A
 
N/A
 
0 0 0 7 / ?
(1986)
0 N/A 0
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 01.06. 2018 Poslední úprava 01.06. 2018  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.