!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Centrální federální okruh • Central Federal District
Центральный федеральный округ

 
Kursk

Курск [Kursk]  Курськ [Kurs'k]

-> 1917 Курьскъ [Kur'sk"]


Panoramic Aquarium MegaGrinn
Панорамный аквариум МегаГринн [Panoramnyy akvarium MegaGrinn]
51°45'42"N, 36°11'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-CE-0106B
     
 
ul. Karla Marksa 68
Kursk, 305029
RUSSIA
 
+7 4712747907
 
N/A
 
kursk☼mega-grinn.ru
 
www.kursk.mega-grinn.ru/...  
 
velké mořské panoramatické akvárium (120 m3) v přízemí obchodního centra MegaGrinn. Několik druhů žraloků a mořských ryb (kanicové, kranasové, vidlatky, ostenci, bodloci, králíčkovci, murény, pilohřbeti...)

large marine panoramic aquarium (120 m3) in ground floor of MegaGrinn shopping centre. Sveral species of sharks and marine fish (groupers, trevallies, pompanos, trigerfishes, unicornfishes, foxfaces. morays, shovelnose rays...)

v obchodním centru MegaGrinn je i mnoho dalších zábavních atrakcí
in the MegaGrinn shopping mall, there are also other entertainment attractions

restaurace a kavárny v obchodním centru
restaurants and cafeterias in the shopping mall

2016

soukromé - Korporace "Grinn" a.s. (АО Корпорация «ГРИНН»)
private - Corporation "Grinn" JSC (АО Корпорация «ГРИНН»)

120 m3 (~ 6 x 12 x 1,7 m)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.06. 2017 Poslední úprava 10.06. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.