!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Dálněvýchodní federální okruh • Far Eastern Federal District
Дальневосточный федеральный округ

 
Balgoveshchensk

Благовещенск [Blagoveshchensk]  Благовещенскӧй [Blagoveshchensköy]  Blagoveščensk  海蘭泡 [Hǎilánpào]   블라고베셴스크 [Beullagobesyenseukeu]   Blagověščensk

historicky • historically: Ust'-Zeyskaya (Усть-Зейская)


Zoo of the Amur Biological-Tourist Center
Зоосад Амурского биолого-туристического центра [Zoosad Amurskogo biologo-turisticheskogo tsentra]
předešlé názvy  •  former names
-> 2019
(ENG) Zoo of the Amur Regional Institute of Education Development
(RUS) Зоосад Амурского областного института развития образования [Zoosad Amurskogo oblastnogo intstituta razvitia obrazovania]
50°17'16"N, 127°33'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-DV-0028A
     
 
ul. Magistralnaya 37
Blagoveshchensk
RUSSIA
 
+7 4162990337
 
+7 9145505197
 
ecobioamur☼yandex.ru
ambiotur☼yandex.ru
 
www.amurbiotur.ru
www.amur-iro.ru/...
 
 
malá zoo Amurského biologicko-turistického centra vzniklá z původní stanice přírodovědců, později změněné na Oblastní ekologicko-biologické centrum - okolo 100 zvířat - rysi, medvědi, vlci, lišky, nosáli, mývali, jezevci, mangusty, fretky, makaci, jeleni, krávy, koně, veverky, králíci, drobní hlodavci, ježci, dravci, sovy, "domácí" papoušci (andulky, korely, rosely, agapornisi), čápi, bažanti, vodní ptáci, holubi, leguáni, želvy, šneci...

small zoo of the Amur Biological-Tourist Centre created from the original Station of young naturalists, later changed to the Regional Ecological-Biological Centre - about 100 animals - lynxes, bears, wolves, foxes, coatis, raccoons, badgers, mongooses, ferrets, macaques, deer, cows, horses, squirrels, rabbits, small rodents, hedgehogs, raptors, owls, "domestic" parrots (budgies, cockatiels, rosellas, lovebirds), storks, pheasants, waterfowl, pigeons, iguanas, turtles, snails...

N/A

N/A

N/A (původně, od 1955, Stanice mladých přírodovědců, 1993 změněná na Oblastní Ekologicko-biologické centrum)
N/A (originally, since 1955, Station of young naturalists, changed to Regional Ecological-Biological Centre in 1993)

od 2019 samostatná nezisková organizace Ministerstva školství a vědy Amurské oblasti "Amurský biologicko-turistické centrum" (АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр»); předtím Státní autonomní instituce doplňkového odborného vzdělávání Ministerstva školství a vědy Amurské oblasti "Amurský regionální institut rozvoje vzdělávání" (ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»)

since 2019, autonomous non-profit organisation of Ministry of Education and Science of the Amur Region "Amur Biological-Tourist Centre" (АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр»); before that State autonomous institution of additional professional education of Ministry of Education and Science of the Amur Region "Amur Regional Institute of Education Development" (ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 13.11. 2020 Poslední úprava 13.11. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.