!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Dálněvýchodní federální okruh • Far Eastern Federal District
Дальневосточный федеральный округ

 
Khabarovsk

Хабаровск [Khabarovsk]  Хабаров [Xabarov]  Хабаровскай [Xabarovskay]  Habarovsk  伯力 [Bólì]   ハバロフスク [Habarofusuku]  하바롭스크 [Habalobseukeu]  Chabarovsk

historicky • historically: Khabarovka (Хабаровка)


Khabarovsk Museum - Aquarium "Ryby Amura"
(= "fishes of Amur river") • Amurarium • Amur Aquarium • Museum - Aquarium of Khabarovsk branch of TINRO (Pacific Research Fisheries) Centre
Хабаровский музей-аквариум «Рыбы Амура» [Khabarovskiy muzey-akvarium "Ryby Amura"] • Амурариум [Amurarium] • Амурский аквариум [Amurskiy a.] • Музей-аквариум Хабаровского филиала ТИНРО (Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного) центра [M.-a. Khabarovskogo filiala TINRO (Tikhookeanskogo nauchno-issledovatel'skogo rybokhozyaystvennogo) tsentra]
48°28'45"N, 135°03'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-DV-0021A
     
 
Amurskiy bul. 13, str. A
Khabarovsk
RUSSIA
 
+7 4212303783
+7 4212315600
 
Khabarovsk TINRO:
+7 4212315447
 
Khabarovsk TINRO:
khv☼tinro.khv.ru
amur-tinro☼mail.ru
 
- - -
 
muzeum a akvárium bylo otevřeno u příležitosti 60. výročí založení Chabarovské filiálky TINRO (Tichooceánského vědecko-výzkumného rybolovného) centra v roce 2005. Dva velké sály s 37 akvárii (80 - 900 litrů) s chlazenou vodou a v nich okolo 100 druhů ryb povodí Amuru (z celkových 126), amurské raky, krevety, vodní želvy atd.
Např. lipan amurský (Thymallus grubii), lenok sibiřský (Brachymystax lenok), tajmen (Hucho taimen), siven severní (Salvelinus alpinus), losos masu (Oncorhynchus masou), platýs hvězdnatý (Platichthys stellatus), cejnovec amurský (Megalobrama terminalis), bolen ononský (Pseudaspius leptocephalus), hrouz skvrnitý (Hemibarbus maculatus), hrouz amurský (Hemibarbus labeo), hrouzec Dabryův (Saurogobio dabryi), hasu japonský (Opsariichthys uncirostris), hasu šanghajský (Opsariichthys bidens), hadohlavec skvrnitý (Channa argus), bolenec amurský (Elopichthys bambusa), tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix), tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis), amur bílý (Ctenopharyngodon idella), jelec amurský (Leuciscus waleckii), síh usurijský (Coregonus ussuriensis), kulter (Chanodichthys erythropterus), jeseter amurský (Acipenser schrenckii), vyza malá (Huso dauricus), sekavci (Cobitis spp.), sekavka mandžuská (Leptobotia mantschurica), hlavačky (Eleotris spp.), hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii), sumíček amurský (Tachysurus mica), sumec amurský (Silurus asotus), hlaváčové (Rhinogobius spp.). Nejvzácnější rybou je asi hrouzkovec Pappenheimův (Gobiobotia pappenheimi).

Museum and Aquarium was opened on the 60th Anniversary Khabarovsk branch of TINRO (Pacific Research Fisheries) center in 2005. Two large halls with 37 aquariums (80 - 900 liters) with cooled water and in them around 100 species of fish of Amur basin (of total 126), Amur crayfishes, shrimps, turtles etc.
E.g. Amur greylings (Thymallus grubii), lenok (Brachymystax lenok), taimen (Hucho taimen), Alpine char (Salvelinus alpinus), masu salmon (Oncorhynchus masou), emerywheel (Platichthys stellatus), black Amur bream (Megalobrama terminalis), flathead asp (Pseudaspius leptocephalus), spotted barbel (Hemibarbus maculatus), Amur barbel (Hemibarbus labeo), Chinese lizard gudgeon (Saurogobio dabryi), Amur three-lips (Opsariichthys uncirostris), Chinese three-lips (Opsariichthys bidens), northern snakehead (Channa argus), yellowcheek (Elopichthys bambusa), Chinese schemer (Hypophthalmichthys molitrix), big head (Hypophthalmichthys nobilis), grass carp (Ctenopharyngodon idella), Amur ide (Leuciscus waleckii), Amur whitefish (Coregonus ussuriensis), predatory carp (Chanodichthys erythropterus), Amur sturgeon (Acipenser schrenckii), great Siberian sturgeon (Huso dauricus), loaches (Cobitis spp.), Manchurian loach (Leptobotia mantschurica), sleepers (Eleotris spp.), Chinese sleeper (Perccottus glenii), dwarf catfish (Tachysurus mica), Amur catfish (Silurus asotus), gobies (Rhinogobius spp.). The most rare fish is probably eight-whiskered gudgeon (Gobiobotia pappenheimi).

N/A

N/A

2. prosince 2005 (German Vladimirovič Novomodnyj)
2nd December 2005 (German Vladimirovich Novomodnyy)

státní - do 2019: Chabarovská pobočka TINRO centra (Tichooceánského vědeckovýzkumného centra rybářství) [ТИНРО центр (Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр)]; od 2019: ChabarovskNIRO [ХабаровскНИРО], čili Chabarovská pobočka VNIRO (Všeruský vědeckovýzkumný institut rybářství a oceánografie) [ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии)] - celé TINRO centrum se v roce 2019 stalo pobočkou VNIRO jako Tichooceánská pobočka Všeruského vědeckovýzkumného institutu rybářství a oceánografie (se stejnou zkratko - TINRO) [Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии]

governmental - untill 2019: Khabarovsk branch of the TINRO Centre (Pacific Ocean Research Centre for Fisheries) [ТИНРО центр (Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр)]; since 2019: KhabarovskNIRO [ХабаровскНИРО], that is Khabarovsk branch of VNIRO (All-Russian Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography) [ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии)] - the whole TINRO Centre became be a branch of the VNIRO in 2019 as Pacific Ocean Branch of All-Russian Scientific Research Institute of Fisheries and Oceanography (with same acronym of TINRO) [Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии]

N/A

N/A
 
N/A

N/A 93 / ? (2012) N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 1 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 2 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 3 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 4 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 5 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 6 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 7 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 8 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 9 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 10 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 11 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 12 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 13 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 14 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 15 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 16 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 17 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 18 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 19 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 20 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 21 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 22 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 23 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Image 24 of 24
Alex Kantorovich, 15.08. 2018
Alex Kantorovich, 15.08. 2018

  Stránka vytvořena 08.11. 2012 Poslední úprava 06.09. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.