!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Dálněvýchodní federální okruh • Far Eastern Federal District
Дальневосточный федеральный округ

 
Komsomolsk-na-Amure

Komsomolsk-on-Amur Комсомольск-на-Амуре [Komsomol'sk-na-Amure]  Амур вылын Комсомольск [Amur vylyn Komsomol'sk]  Комсомольскӧй-на-Амуре [Komsomolsköy-na-Amure]  Комсомольск-Амурыл [Komsomol'sk-Amuryl]  Komsomol'sk Amural  阿穆尔河畔共青城 [Āmù'ěr Hépàngòngqīngchéng]   コムソモリスク・ナ・アムーレ [Komusomorisuku-na-Amūre] 콤소몰스크나아무레 [Komsomolseukeunaamule]   꼼쏘몰스크-나-아무레 [Kkomssomolseukeu-na-Amule]  Komsomolsk na Amuru


Zoo "Sikhote-Alin"
Зоопарк «Сихотэ-Алинь» [Zoopark "Sikhote-Alin' "]
50°34'02"N, 137°03'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-DV-0023A
     
 
Parkovyy pereulok
Komskomolsk-na-Amure, 681024
Khabarovskiy kray
RUSSIA
 
Zoocentrew Piton:
+7 42172590971
+7 42172553528
 
Zoocentre Piton:
+7 42172590971
 
Zoocentre Piton:
zoopiton☼yandex.ru
info☼zoopiton.ru
 
www.fluger.pro/...
 
mnoho let se hovořilo o přestěhování Zoocentra Piton a přeměně na velkou plnohodnotnou zoo, až vznikly plány na stavbu moderního zařízení vedle Silinského parku. Zoo získala pozemky a stavba začala (asi) v roce 2015. Vzhledem ke složitému financování, probíhá budování postupně - když jsou peníze. Aktuálně stojí několik výběhů a klecí, je zde i několik zvířat, ale zoo není dokončena a tedy ani otevřena veřejnosti. Mezitím zoo dostala nový název Sichote-Alin (podle biosférické rezervace) a bylo rozhodnuto, že nakonec zůstanou v provozu obě dvě zoo (Piton i Sichote-Alin).
Levharti, rysi, medvědi, vlci, lišky, losi

about relocating of the Piton Zoocentre and transforming it into a large, full-fledged zoo was talk for many years, until plans were made to build a modern facility next to Silinsky Park. The zoo acquired land and construction began (probably) in 2015. Due to the complicated financing, the construction is proceeding gradually - when moneys are available. Currently, there are several enclosures and cages, also several animals, but the zoo is not finished and therefore not open to the public. Meanwhile, the zoo get new name of Sikhote-Alin (according to the Biosphere Reserve) and it was decided that finally both zoos (Piton and Sikhote-Alin) would remain in operation.
Leopards, lynxes, bears, wolves, foxes, elks

zoo ještě není otevřena veřejnosti
the zoo is still not open to the public

N/A

~2015 - začátek stavby
~2015 - beginning of the creation

městské (pobočka Zoocentra Piton)
municipal (a branch of Zoocentre Piton)

N/A

Zoocentre
"Piton" :
 
N/A

N/A N/A N/A ~7 / ?
(2016)
N/A N/A ~7 / ?
 
planed
planed
         
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 1 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 2 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 3 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 4 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 5 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 6 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 7 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 8 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 9 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 10 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 11 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 12 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 13 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 14 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 15 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 16 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 17 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 18 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 19 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 20 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 21 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 22 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 23 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 24 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 25 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Image 26 of 26
Alex Kantorovich, 07.05. 2016
Alex Kantorovich, 07.05. 2016

  Stránka vytvořena 06.09. 2020 Poslední úprava 06.09. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.