!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Rostov-na-Donu

Ростов-на-Дону [Rostov-na-Donu]  Тындагы Ростов / Tındagı Rostov    Дон ӱмбалне Ростов [Don ümbalne Rostov]   Дондагъы Ростов [Dondag"ı Rostov]  Ростов-Донылд [Rostov Donyld]  Ростов-Тан-çинчи [Rostov-Tan-şinchi]  Донладор Ростов [Donlador Rostov]  Донвыв Ростов [Donvyv Rostov] Rostov Donal   Rostov-on-Don  Rostov na Donu


† Rostov-na-Donu Butterfly Park
Rostov-on-Don Butterfly Park
Ростовский-на-Дону Парк бабочек [Rostovskiy-na-Donu Park babochek]
47°15'22"N, 39°43'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-RU-JU-0023A†
     
 
Torgovyy tsentr "Vertolsiti"
prospekt M. Nagibina
Rostov-na-Donu
RUSSIA
 
- - -

motýlí expozice, která byla ve čtvrtém patře obchodního centra "Vertolsiti" - tropičtí motýli a rostliny Jižní a Střední Ameriky a jihovýchodní Asie, ještěrky, hadi, želvy, žáby, pavouci, švábi...

butterfly exhibition, which was on the third floor of "Vertolsiti" shopping centre- tropical butterflies and plants of South and Central America, South-eastern Asia, lizards, snakes, tortoises, frogs, spiders, cockroaches...

společnost provozovala 5 Motýlích parků - Jekatěrinburg, Novosibirsk, Perm, Krasnojarsk a Rostov na Donu, v současné době již některé nejsou v provozu
the company operated 5 Butterfly Parks -  Yekaterinburg, Novosibirsk, Perm, Krasnoyarsk and Rostov-na-Donu, currently some of these are not in operation

červenec 2010
July 2010

asi počátkem 2012 (nebo koncem 2011)
probably early 20122 (or late 2011)

soukromé (ООО "Парк Бабочек")
private (ООО "Парк Бабочек")

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.01. 2013 Poslední úprava 23.05. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.