!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Volgodonsk

Волгодонск [Volgodonsk]  Волгодонськ [Volgodons'k]

dříve • formerly: Volgo-Donsk (Волго-Донск)


† Volgodonsk Zoo
Волгодонский зоопарк [Volgodonskiy zoopark]
47°31'01"N, 42°09'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-RU-JU-0060A†
     
 
Park Pobedy
Volgodonsk
Rostovskiy kray, 347340
RUSSIA
 
- - -

de facto exotárium v malém domku v parku Vítězství (pobedy) - bylo zde více než 50 druhů zvířat - hlavně plazů a ryb (významný chov jedovatých hadů). Po roce 2000 nastala ve městě složitá ekonomická situace. Ta vyvrcholila ukončením financování mnoha kulturních zařízení z městského rozpočtu - mimo jiné i zoo. Krátce na to bylo rozhodnuto zoo zrušit.

de facto exotarium in a small house in the Park of Victory (Pobedy) - there were more than 50 species of animals - especially reptiles and fish (important breeding of venomous snakes). After 2000 the municipality set in complicated economic situation. It culminated in the termination of funding for many cultural facilities from the city budget - among other also the zoo. Shortly after, it was decided to abolish the zoo.

6. února 1998 (Aleksandr Genaděvič Perfilev)
6th February 1998 (Aleksandr Genadyevich Perfilev)

2003

městská
municipal

0,5 ha

N/A

N/A

7 / 100 10 / 78 2 / 2 53 / 264
(2003)
27 / 56 2 / 4 5 / 24
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.01. 2013 Poslední úprava 28.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.