!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Yeysk
Eysk  Ейск [Yeysk]  Єйськ [Yeys'k]   Jeisk  Jejsk

† Yeysk Mini-Zoo "Rio"
Ейский Мини-зоопарк «Рио» [Yeyskiy Mini-zoopark "Rio"]
46°42'58"N, 38°15'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-RU-JU-0113A†
     
 
ul. Shmidta 16/1
Yeysk
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
- - -  
 
malá soukromá především ptačí zoo, která existovala velmi krátce (asi jen rok nebo dva) vedle delfinária v Jejsku, pak byla nahrazena neexpoziční Kontaktní zoo "Hlaď, dotýkej se, krm" (která do této databáze nepatří). Mývali, nosáli, kotuli, malpy, ovce, kozy, prasata, králíci, morčata, různí papoušci (kakadu, ary, amazoňani, rozely...), tukani, zoborožci, jeřábi, marabu, plameňáci, bažanti, slepice, želvy, koi kapři...

small private zoo with mainly birds, which existed very shortly (about a year or two) next to the dolphinarium in Yeysk, then was replaced by a non-exposure Contact zoo "Pet, touch, feed" (which does not belong to this database). Raccoons, coatis, squirrel monkeys, capuchins, sheep, goats, pigs, rabbits, guinea pigs, various parrots (cockatoos, macaws, amazons, rosellas...), toucans, hornbills, cranes, marabou storks, flamingos, pheasants, chickens, turtles, koi carps...

~2015 (nebo dříve • or before)

asi koncem 2016
perhaps late of the 2016

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.05. 2019 Poslední úprava 30.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.