!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Sochi

Сочи [Sochi]  Щачэ [Shchacha]  Сочі [Sochi]  Шәача [Sh°cha სოჭი [Sochi]  Սոչի [Soch'i]  Soçi  Soči 

původní město Soči  - po spojení s dalšími městy a obcemi neoficiálně zvlané Большой Сочи / Bolšoj Soči / Velké Soči) • original city of Sochi -  unofficially called Большой Сочи / Bolshoy Sochi / Greater Sochi after the unification with other cities and villages


Sochi Bird Park
Сочинский парк птиц [Sochinskiy park ptits]
43°36'46"N, 39°44'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
ul. Goleneeva 19
Tsentralnyy rayon
Sochi, 354003
RUSSIA
 
+7 9181017154
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
podle Instagramu a Map Google malý soukromý ptačí park, podle fotek vypadá však spíš jen soukromý hobby chov, jiné informace nejsou k dospozici - papoušci (kakadu, aratingy, alexandři, agapornisové, korely), bažanti, křepelky, holubi, hrdličky, veverky, králíci...

a small private bird park according to Instagram and Google Maps, but according to the photos, it looks rather as a private hobby breeding, other information is not available - parrots (cockatoos, conures, ring-necked parakeets, love birds, cockatiels), pheasants, quails, pigeons, doves, squirrels, rabbits...

N/A

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 29.05. 2019 Poslední úprava 29.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.