!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Abinsk

Абинск [Abinsk]  Абінськ [Abins'k]   Abinsk

dříve • formerly: Abinskoye ukreplyeniye (Абинское укрепление); Abinskaya (Абинская)


Abinsk Exopark
Абинский экзопарк [Abinskiy ekzopark]
44°52'06"N, 38°09'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0083A
     
 
ul. Internatsionalnaya 35
Abinsk
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 8615041683
+7 9184446098
+7 9615108164
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
pštrosí farma s malou zoo a exotreráriem - hadi, krokodýli, želvy, ještěrky, ale i nějací ptáci a savci (primáti a vačnatci)

ostrich farm with small zoo and exoterrarium - snakes, crocodiles, tortoises, lizards, but also some birds and mammals (primates and marsupials)

N/A

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.01. 2013 Poslední úprava 31.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.