!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Aderbievka

Адербиевка [Aderbievka] 

historicky • historically: Aderibevskaya [Адербиевская]


Mini Zoo "Aderbievskaya sloboda"
(= Aderbievka settlement)
Мини-зоопарк «Адербиевская слобода» [Mini-zoopark „Aderbievskaya sloboda“]
44°35'54"N, 38°06'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0133B
     
 
ul. Oktyabrskaya, d. 42g
s. Aderbievka
Krasnodarskiy kray, 353493
RUSSIA
 
+7 9284257939
+7 9280441644
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
minizoo v rekreačním parku Aderbievskaja sloboda  - mývali, srnci, králíci, pávi, bažanti, slepice, vodní ptáci, želvy...

minizoo in the recreational park Aderbievskaya sloboda - raccoons, roe deer, rabbits, peacocks, pheasants, chickens, waterfowl, turtles...

rybaření
fishing

grilovací kiosek
grill kiosk

N/A

zřejmě soukromé
perhaps private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.03. 2021 Poslední úprava 18.03. 2021  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.