!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Adler

Адлер [Adler]  ადლერი [Adleri]  Ադլեր [Adler] 

oficiálně součást "nového" Soči / Сочи (po spojení s dalšími městy a obcemi neoficiálně zvlané Большой Сочи / Bolšoj Soči / Velké Soči) • officialy part of "new" Sochi / Сочи (unofficially called Большой Сочи / Bolshoy Sochi / Greater Sochi after the unification with other cities and villages)

historicky • historicaly: Святой Дух (Svyatoy Dukh); Artlar; Artı


Dolphinarium of Sochi Park
Дельфинарий Сочи Парка [Del'finariy Sochi Parka]
43°24'16"N, 39°58'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0103A
     
 
Olympiyskiy prospekt 21
Adler
Sochi, 354367
RUSSIA
 
+7 8001003339
 
N/A
 
Sochi Park:
info☼sochi-park.ru
 
www.sochipark.ru/...  
 
delfinárium zábavního parku Soči Park - bazén o průměru 16 m a hloubce 5 m. 3 delfíni skákaví, lachtan

dolphinarium of amusement park of Sochi Park - pool of 16 m diameter and 5m depth. 3 bottlenose dolphins, sea lion

plavání a fotografování s delfíny, mnoho atrakcí Soči Parku (nejlepší zábavní park Ruska a jeden z TOP 25 evropských)
swimming and photographing with dolphins, many attractions of Sochi Park (the best amusement park of Russia and one of European TOP 25)

N/A

1. května 2015
1st May 2015

N/A

N/A (1123 sedadel)
N/A (1123 seats)

N/A
 
N/A

0 0 0 2 / 4
(2018)
0 0 2 / 4
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.05. 2019 Poslední úprava 29.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.