!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Adler

Адлер [Adler]  ადლერი [Adleri]  Ադլեր [Adler] 

oficiálně součást "nového" Soči / Сочи (po spojení s dalšími městy a obcemi neoficiálně zvlané Большой Сочи / Bolšoj Soči / Velké Soči) • officialy part of "new" Sochi / Сочи (unofficially called Большой Сочи / Bolshoy Sochi / Greater Sochi after the unification with other cities and villages)

historicky • historicaly: Святой Дух (Svyatoy Dukh); Artlar; Artı


Sovarium of Sochi Park
(= "owlarium")
Совариум Сочи Парка [Sovarium Sochi Parka]
43°24'22"N, 39°58'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0105A
     
 
Olympiyskiy prospekt 21
Adler
Sochi, 354367
RUSSIA
 
+7 8001003339
 
N/A
 
N/A
 
www.sochipark.ru/...  
 
malá soví zoo v Soči parku (pobočka Sovária Esto-Sadok) - kromě sov i draví ptáci, ale také mývali, kozy, králíci, drobní hlodavci...

small owl zoo in Sochi Park (branch of Sovarium Esto-Sadok) - in addition of owls also birds of prey, but also raccoons, goats, rabbits, small roddents...

focení s dravci a sovami, tréninkové ukázky
photographing with raptors and owls, training displays

N/A

1. června 2019
1st June 2019

soukromé (pobočka Sovaria Esto-Sadok)
private (branch of Sovarium Esto-Sadok)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A ? / 20+
(2019)
N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.05. 2019 Poslední úprava 29.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.