!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Anapa

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa


Anapa Farm of Alligators
Анапская ферма аллигаторов [Anapskaya ferma alligatorov]
44°53'49"N, 37°19'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0109A
     
 
ul. Gorkogo 7
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9182755332
+7 9189868128
 
N/A
 
info☼krokoferma.ru
 
www.krokoferma.ru  
 
farma aligátorů s mnoha aligátory i různými krokodýly a také dalšími plazy
Poznámka: pozor na záměnu podobná farma (stejného majitele) je jen asi 300 m odsud - oficiálně se jmenuje Krokodýlí farma a stejně tak se většinou nazývá i tato farma

the Alligator farm with many alligators and various crocodiles and also other reptiles
Note: watch out for confusion - a similar farm (of the same owner) is only about 300 m from here - officially is named Crocodile farm and same name is mostly used also for this farm

blízko je Motýlí dům a Centrální park s množstvím atrakcí - včetně 2 minizoo, oceanária, lunaparku atd.
near is Butterfly house and Central Park with many attractions - including 2 minizoo, oceanarium, lunaparks etc.,

N/A

2015

soukromé - Roman Romanovič Sačkov, provozuje i druhou podobnou farmu v Anapě, farmu v Golubické (a dříve i farmu v Samaře a Gelendžiku)
private - Roman Romanovich Sachkov, ,operates also second similar farm in Anapa, farm in Golubitskaya (and formerly also farm in Samara and Gelendzhik)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 30.05. 2019 Poslední úprava 30.05. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.