!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Anapa

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa


Anapa Marine Aquarium "Batiskaf"
(= Bathyscaphe)
Анапский Морской аквариум «Батискаф» [Anapskiy Morskoy akvarium "Batiskaf"]
44°53'18"N, 37°18'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0017A
     
 
ul. Protapova 1
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9184674194
+7 9184303538
 
N/A
 
batiskafakva☼yandex.ru
 
www.batiskafanapa.ru  
 
původně jen demonstrace černomořské fauny - malé akvárium (4000 litrů), od roku 2007 akvárium (24000 litrů) ve tvaru tunelu složeného z jednotlivých tabulí skla (tzn. hranatý, nikoli oblý) s faunou Černého moře a jeho přítoků - trnuchy, smuhy bradavičnaté a temné, pyskouni, štítníci, jeseteři, sumci, úhoři, štiky, tolstolobici, okouni, platýsi, mořští koníci, želvy, krabi a několik málo exotických druhů (závojnatky, terčovci...)

originally demonstration of Black Sea fauna only - small aquarium (4000 litres), since 2007 an aquarium (24000 litres) in the shape of tunnel compounded of individual panes of glass (ie angular, not rounded) with fauna of Black Sea and its tributaries - whiptail stingrays, shi drum, brown meagre, wrasses, searobins, sturgeons, catfishes, eels, pikes, big heads, perches, flatfishes, sea horses, tortoises, crabs and several few exotic species (goldfisches, Cichlids...).

prohlídka s průvodcem, výstavka mušlí, hvězdic, korýšů apod.
guided tours, exhibition of shells, starfishes, crustaceans etc.

letní kavárna
summer cafeteria

1996 - demonstrace černomořské fauny ; 20. července 2007 - otevření současného akvária
1996 - demonstration of Black Sea fauna; 20th July 2007 - opening of current aquarium

soukromé (Aleksandr Panteleevič Ioanidi)
private (Aleksandr Panteleevich Ioanidi)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A ~40 / ?
(2012)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.01. 2013 Poslední úprava 18.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.