!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Anapa

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa


Anapa Crocodile Farm
Анапская крокодиловая ферма [Anapskaya krokodilovaya ferma]
44°53'58"N, 37°19'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0022A
     
 
ul. Grebenskaya 4
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9182755332
+7 9189868128
 
N/A
 
2755332☼gmai.com
info☼krokodily.com
 
www.krokodily.9000.ru  
 
krokodýlí farma je více méně terárium - více než 100 krokodýlů a aligátorů, hadi, ještěrky, želvy, žáby, štíři, pavouci, ale i dětská zoo - kozy, králíci, kachny a makaci

the Crocodile farm is more or less terrarium - more than 100 crocodiles and alligators, snakes, lizards, tortoises, frogs, scorpions, spiders, but also children's zoo - goats, rabbits, ducks and macaques

dětská zoo, dvakrát denně show; blízko je Motýlí dům a Centrální park s množstvím atrakcí - včetně 2 minizoo, oceanária, lunaparku atd.
children's zoo, show twice a day; near is Butterfly house and Central Park with many attractions - including 2 minizoo, oceanarium, lunaparks etc.,

N/A

2010 (?)

soukromé - Krokodilovaja ferma s.r.o. (ООО «Крокодиловая ферма»); - provozuje podobné farmy i v Gelendžiku a Golubickoj
private - Krokodilovaya ferma LLC (ООО «Крокодиловая ферма»); - it operates similar farms also in Gelendzhik and Golubitskaya

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.01. 2013 Poslední úprava 18.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.