!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Anapa

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa


Anapa Dolphinarium "Nemo"
Anapa Dolphinarium on the Avenue (Prospekt)
  Анапский дельфинарий «Немо» [Anapskiy del'finariy "Nemo"] • Анапский дельфинарий на проспекте [A. d. na prospekte]
44°55'25"N, 37°19'13"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0015A
     
 
Pionerskiy prospekt 20A
Anapa
Krasnodarskiy kray, 353440
RUSSIA
 
+7 8613330955
+7 8613333544
 
N/A
 
info☼dolphinarium-anapa.ru
 
www.dolphinarium-anapa.ru  
 
Anapské delfinárium "Nemo" je koncipované jako 3 v 1 - tři zařízení v jedné budově (a čtvrté - malá zoo "Balu" byla vedle). Hlavní částí je samozřejmě delfinárium (delfíni skákaví, běluha, mrož, lachtani medvědí a lachtani hřívantí), druhou částí je oceanárium - akvária s mořskými i sladkovodními rybami - (akvárium Černého moře, sladkovodních nádrží, lososovitých; žraloků, piraní atd.). Třetí - nejnovější částí je tučňákárium - dva bazény s asi 8 tučňáky Humboldtovými a párem lachtanů. Tučňákárium mělo být velkým lákadlem pro obyvatele z okolí i pro turisty, ale skutečnost byla nakonec jiná. Lidé si stěžovali na extrémně vysoké vstupné a internet zaplavilo množství negativních komentářů. Platí se do každé části zvlášť - v součtu to bylo asi 1200 rublů. Ruské a Ukrajinské pobřeží Černého a Azovského moře je plné delfinárií, oceanárií a ani tučňákárium není jediné... Není divu, že za tak vysoké vstupné byla návštěvnost velmi nízká a vstupné bylo nakonec zlevněno zhruba na polovinu.

Anapa dolphinarium "Nemo" is conceived as a 3-in-1 - three facilities in one building (and fourth - a small zoo "Balu" was next). The main part is dolphinarium of course (bottlenose dolphins, beluga, walrus, northern fur seals and South American sea lions), the second part is the Oceanarium - an aquarium with marine and freshwater fish - (aquariums of Black Sea, freshwater pools, salmonids; sharks, piranhas etc.). Third - the newest part is penguinarium - two pools with about 8 Humboldt penguins and a couple of sea lions. The Penguinarium should have be a big attraction for both inhabitants of the area and tourists, but the reality was ultimately different. People have complained of extremely high entrance fees and the internet was flooded with number of negative comments. Fees are applied to each part separately - in total it was about 1200 roubles. Russian and Ukrainian coast of the Black and Azov Sea is full dolphinariums, oceanariums and even penguinarium is not the only... No wonder that the attendance was very low for such a high entrance fee... So the admission was finally reduced about to half

koupání s delfíny, delfinoterapie, prodej suvenýrů
swimming with dolphins, dolphinotherapy, selling of souvenirs

letní kavárna
summer cafeteria

léto 2010 - oceanárium; 12. června 2011 - delfinárium (vystoupení od 16. prosince 2011); jaro 2012 - tučňákárium
summer 2010 - Oceanarium; 12th June 2011 - Dolphinarium (showsince 16th December 2011); spring 2012 - Penguinarium

soukromé - "Čudnoe more" s.r.o. (ООО «Чудное море») - filiálka ukrajinské společnosti  "NERUM" (ООО «НЕРУМ»)
private - "Chudnoe more" LLC (ООО «Чудное море») - a branch of Ukrainian company - "NERUM" (ООО «НЕРУМ»)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 24.02. 2015
Image 1 of 1
Alex Kantorovich, 24.02. 2015
Alex Kantorovich, 24.02. 2015

  Stránka vytvořena 18.01. 2013 Poslední úprava 04.07. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.