!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Anapa

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa


Anapa Kitarium
(= aquarium of Cetaceans ; Cetaceanarium)
Анапский китариум [Anapskiy kitarium]
44°53'48"N, 37°18'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0089A
     
 
Centralnyy park 30-letiya pobedy
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9186481090
+7 9898121931
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nová zoo mořských savců (Kitarium = akvárium kytovců) v Centrálním parku (Park 30-letí vítězství) - běluha, delfíni, lachtani, tuleni. Kitarium funguje sotva pár měsíců a už se na internetu množí informace o koncentračním táboře pro zvířata - lachtani a tuleni jsou údajně po 3 - 5 kusech v klecích 2x2 m bez vody. Kytovci mají prý bazén o průměru 8 - 10 m - tan je rozdělen na dvě poloviny - jedna pro delfíny, druhá pro běluhy... Běluha o délce 4,5 m má tedy k dispozici bazén (se špinavou vodou) o ploše 25 nebo 35 m2, to je tristní. Podle jiných informací jsou zde běluhy (v rámci drezúry) mláceny gumovou hadicí... Těžko říci, pravda je, že všechna zařízení společnosti Planeta okean jsou dle fotek v tragickém stavu...

a new zoo of marine mammals (Kitarium = aquarium of cetaceans) in Central Park (Park of 30 years of victory) - beluga, dolphins, sea lions, seals. The Kitarium works only a few months and information are already increasing on the Internet - information about concentration camp for animal - sea lions and seals are reportedly (3-5 specimens) in cages of 2x2 m, without water. Cetaceans have reputedly pool with a diameter of 8-10 m - that is divided into two halves - one for dolphins, the second for beluga... So 4.5 m long beluga has a pool (with dirty water) with surface of 25 or 35 m2, it is dismal. According to other information, the beluga (in frame of a dressage) is thrashed with a rubber hose... Hard to say, the truth is that according to photos, all facilities of Planeta okean company are in tragic condition...

množství atrakcí Centrálního parku - včetně 2 minizoo, oceanária, tropikária, lunaparku atd., vedle parku je ještě Motýlí dům a Krokodýlí farma
many attractions of the Central Park - including 2 minizoos, oceanarium, tropicarium, lunaparks etc., next to the park is also Butterfly house and Crocodile farm

restaurace a kavárny v parku
restaurants and cafeterias in the park

2015

soukromé - Planeta Okean s.r.o. (ООО «Планета Океан» - majitel dalších zoo zařízení ve stejném parku -  Tunelového oceanária, Zoo "Madagaskar" a Tropikária)
private - Planeta Okean Ltd. (ООО «Планета Океан» - owner of others zoo fiacilities in the same park - Tunnel Oceanarium, Zoo "Madagaskar" and Tropicarium)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.06. 2015 Poslední úprava 18.06. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.