!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Anapa

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa


Anapa Zoo "Madagaskar"
(= Madagascar)
Анапский зоопарк «Мадагаскар» [Anapskiy zoopark "Madagaskar"]
44°53'49"N, 37°18'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0024A
     
 
Centralnyy park 30-letiya pobedy
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9186481090
+7 9898121931
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
maličká zoo v Centrálním parku (Park 30-letí vítězství) - levhart, nosáli, malpy, makaci, osli, poníci, kozy, prasata, klokani, králíci, veverky a další hlodavci, sovy, papoušci, tukani, zoborožci, pávi, plameňáci, vodní ptáci, bažanti, perličky, želvy, krokodýli... Většina zvířat v malých těsných klecích, celá zoo je taková jaká v civilizované Evropě být nemůže. V jedné diskuzi o této zoo na internetu je napsáno "...až pojedu do Singapurské zoo, zastavím se u každého zvířete a budu mu vyprávět jak se má dobře...", další komentář není třeba...!!!

tiny zoo in Central Park (Park of 30 years of victory) - leopard, coatis, capuchins, macaques, donkeys, ponies, goats, pigs, wallabies, rabbits, squirrels and other rodents, owls, parrots, toucans, hornbills, peacocks, flamingos, waterfowl, pheasants, guinea fowl, turtles, crocodiles... Most animals are in small tight cages, the entire zoo is such which cannot exist in civilized Europe. In some discussion about this zoo on the internet there is written "... when I'll go to Singapore Zoo, I'll stop at each animal, and tell him how fine is doing...", other comment is not needed...!!!

množství atrakcí Centrálního parku - včetně další minizoo, oceanária, kitária, tropikária, lunaparku atd., vedle parku je ještě Motýlí dům a Krokodýlí farma
many attractions of the Central Park - including another minizoo, oceanarium, kitarium, tropicarium, lunaparks etc., next to the park is also Butterfly house and Crocodile farm

restaurace a kavárny v parku
restaurants and cafeterias in the park

N/A (první informace na internetu jsou z roku 2009)
N/A (first information on Internet are from 2009)

soukromé - Planeta Okean s.r.o. (ООО «Планета Океан» - majitel dalších zoo zařízení ve stejném parku -  Tunelového oceanária, Kitária a Tropikária)
private - Planeta Okean Ltd. (ООО «Планета Океан» - owner of others zoo fiacilities in the same park - Tunnel Oceanarium, Kitarium and Tropicarium)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.01. 2013 Poslední úprava 18.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.