!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Anapa

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa


Anapa Zoo "Mir zhivotnykh"
(= World of animals)
Анапский зоопарк «Мир животных» [Anapskiy zoopark "Mir zhivotnykh"]
44°53'42"N, 37°18'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0026A
     
 
Centralnyy park 30-letiya pobedy
ul. Gorkogo
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9182306599
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
maličká zoo v Centrálním parku (Park 30-letí vítězství, vchod z ulice Gorkého) - lachtan, jezevci, mývali, nosáli, skunci, talapoini, kočkodani, kozy, poníci, veverky, králíci, různí malí hlodavci, nandu, více než 100 papoušků (od andulek po ary a kakadu), tukani, krkavci, malí pěvci (brkoslav apod.), holubi, pávi, bažanti, křepelky, želvy, krokodýli... vše bez venkovních voliér či výběhů, klece většinou malé ve dvou patrech nad sebou...
V roce 2010 se objevily zprávy o plánovaném zavření zoo z důvodu nelegálního užívání pozemku (bez nájemní smlouvy), to sice spustilo reakci mnoha občanů zastávajících se zoo, ale je třeba říci, že by její zrušení bylo vysvobozením mnoha zvířat.

tiny zoo in Central Park (Park of 30 years of Victory, entrance from Gorky Street) - sea lion, badgers, raccoons, coatis, skunks, talapoins, vevrvet monkeys, goats, ponies, squirrels, rabbits, various small rodents, rheas, more than 100 parrots (from budgies to macaws and cockatoos), toucans, ravens, small singers (waxwing and so on), pigeons, peacocks, pheasants, quails, tortoises, crocodiles... all without outdoor aviaries and enclosures, the cages mostly small in the two floors above its...
In 2010, there were reports about the planned closure of the zoo because of illegal use of land (without lease contract), although it elicited the reaction of many people defending the zoo, but it must be said that the abolition would have be the deliverance of many animals.

množství atrakcí Centrálního parku - včetně další minizoo, oceanária, lunaparku atd., vedle parku je ještě Motýlí dům a Krokodýlí farma
many attractions of the Central Park - including another minizoo, oceanarium, lunaparks etc., next to the park is also Butterfly house and Crocodile farm

restaurace a kavárny v parku
restaurants and cafeterias in the park

zřejmě okolo 2000
probably around 2000

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.01. 2013 Poslední úprava 18.01. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.