!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Anapa

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa


Anapa Tunnel Oceanarium
Анапский туннельный (тоннельный) океанариум [Anapskiy tunnel'nyy (tonnel'nyy) okeanarium]
44°53'48"N, 37°18'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0018A
     
 
Centralnyy park 30-letiya pobedy
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9186481090
+7 9898121931
 
N/A
 
N/A
 
www.okeanarium.com  
 
malé dvoupatrové oceanárium v Centrálním parku (Park 30-letí vítězství) - především fauna černého a tropických moří, ale i sladkovodní ryby, krokodýli, hadi, ještěrky, želvy, žáby, papoušci, tučňáci, kosmani, motýli atd. Akvária mají celkový objem 1.600.000 litrů (?), ale hlavní atrakcí je tunelové akvárium (120.000 litrů) se žraloky, rejnoky, korálovými rybami, jesetery... K oceanáriu patří i venkovní výběh pštrosů. Mnoho lidí si stěžuje na vysoké vstupné, zápach, nepořádek, mouchy a blechy...

small two-story oceanarium in Central Park (Park of 30 years of victory) - mainly fauna of Black and tropical seas, but also freshwater fish, crocodiles, snakes, lizards, turtles, frogs, parrots, penguins, marmosets, butterflies etc. Aquariums have a total volume of 1,600,000 liters (?), but the main attraction is the tunnel aquarium (120,000 liters) with sharks, rays, coral fish, sturgeons... Also an outdoor enclosure of ostriches belongs to the Oceanarium. Many people complain about the high admission fees, bad smell, mess, flies and fleas...

množství atrakcí Centrálního parku - včetně 2 minizoo, Kitária, Tropikária, lunaparku atd., vedle parku je ještě Motýlí dům a Krokodýlí farma
many attractions of the Central Park - including 2 minizoos, Kitarium, Tropicarium, lunaparks etc., next to the park is also Butterfly house and Crocodile farm

restaurace a kavárny v parku
restaurants and cafeterias in the park

asi okolo 2000
probably around 2000

soukromé - Planeta Okean s.r.o. (ООО «Планета Океан» - majitel dalších zoo zařízení ve stejném parku -  Zoo "Madagaskar", Kitária a Tropikária)
private - Planeta Okean Ltd. (ООО «Планета Океан» - owner of others zoo fiacilities in the same park - Zoo "Madagaskar", Kitarium and Tropicarium)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 1 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 2 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 3 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 4 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 5 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 6 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 7 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 8 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 9 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 10 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 11 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 12 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 13 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 14 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 15 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 16 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 17 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 18 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 19 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 20 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 21 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 22 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 23 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 24 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 25 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 26 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 27 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 28 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 29 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 30 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 31 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 32 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 33 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 34 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 35 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 36 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 37 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 38 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 39 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 40 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 41 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 42 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 43 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 44 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 45 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Image 46 of 46
Alex Kantorovich, 27.02. 2015
Alex Kantorovich, 27.02. 2015

  Stránka vytvořena 18.01. 2013 Poslední úprava 18.06. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.