!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Jižní federální okruh • Southern Federal District
Южный федеральный округ

 
Anapa

Анапа [Anapa]  Anap   Анаапа [Anaapa]    ანაპა [Anapa] 

historicky • historically: Σινδικός Λιμήν [Sindicós Limín]; Σινδική [Sindikí]; Sindica; Γοργιππία [Gorgippía]; Gorgippia; Mapa


Anapa Tropicarium
Анапский тропикариум [Anapskiy tropikarium]
44°53'44"N, 37°18'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-RU-JU-0090A
     
 
Centralnyy park 30-letiya pobedy
Anapa
Krasnodarskiy kray
RUSSIA
 
+7 9186481090
+7 9898121931
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malé tropikárium v Centrálním parku (Park 30-letí vítězství) - nosáli, mývali, lenochodi, poníci, papoušci, labutě, plazi, ryby... K dispozici je málo informací. Vlastník tropikária - společnost Planeta okean provozuje v témže parku ještě další 3 zoologická zařízení, všechna jsou v zoufalém stavu, lze tedy předpokládat, že obdobné bude i tropikárium.

small tropicarium in Central Park (Park of 30 years of victory) - coatis, raccoons, sloths, ponies, parrots, swans, reptiles, fish... Only little information is available. Owner of the Tropicarium - Planet okean company operates 3 more zoological facilities in the same park, all are in a desperate condition, it can be assumed that the Tropicarium is similar.

množství atrakcí Centrálního parku - včetně 2 minizoo, oceanária, kitária, lunaparku atd., vedle parku je ještě Motýlí dům a Krokodýlí farma
many attractions of the Central Park - including 2 minizoos, oceanarium, kitarium, lunaparks etc., next to the park is also Butterfly house and Crocodile farm

restaurace a kavárny v parku
restaurants and cafeterias in the park

N/A (první informace na internetu jsou z roku 2010)
N/A (first information on Internet are from 2010)

soukromé - Planeta Okean s.r.o. (ООО «Планета Океан» - majitel dalších zoo zařízení ve stejném parku -  Tunelového oceanária, Kitária a Zoo "Madagaskar")
private - Planeta Okean Ltd. (ООО «Планета Океан» - owner of others zoo fiacilities in the same park - Tunnel Oceanarium, Kitarium and "Zoo Madagaskar")

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.06. 2015 Poslední úprava 18.06. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.